ผู้หญิง กับ ผู้ชาย มีธรรมชาติและลักษณะนิสัยต่างกัน จนมีการเปรียบเทียบว่า ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ ผู้ชายมาจากดาวอังคาร แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครดีกว่าใคร แต่อยู่ที่ความแตกต่างกันในแทบทุกเรื่องต่างหาก ถ้าเราสามารถเข้าใจความแตกต่างพื้นฐานระหว่างผู้ชายและผู้หญิง เราก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข

  • ให้ความสำคัญระหว่างงานและความรักต่างกัน ผู้ชายจะให้ความสำคัญกับงาน ส่วนผู้หญิงจะให้ความสำคัญกับความรักมากที่สุด ถ้าผู้ชายมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงาน ความสำคัญต่อเรื่องความรักจะน้อยลง ส่วนผู้หญิงหากมีปัญหาเรื่องความรัก พวกเธอแทบจะไม่มีสติต่องานเลย
  • ผู้หญิงจับโกหกเก่งกว่าผู้ชาย สมองของผู้หญิงจะมีอัตราส่วนการวิเคราะห์แยกแยะ ดังนี้ การแสดงออกทางสีหน้า 70% ภาษาท่าทาง 20% ส่วนถ้อยคำที่พูดแค่ 10% เท่านั้น ดังนั้นผู้ชายจึงไม่ควรโกหกผู้หญิง เพราะพวกเธอมีสัมผัสพิเศษด้านการจับผิดสูงมาก
  • ผู้หญิงสามารถทำกิจกรรมหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ส่วนผู้ชายจะจดจ่ออยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จึงไม่แปลกที่ผู้ชายจะไม่ชอบขับรถและเปิดการ์ตูนให้เด็ก ๆ ดูในรถ เพราะเขาจะต้องจดจ่ออยู่กับการขับรถนั่นเอง
  • การโต้เถียง ในการโต้เถียงกัน ผู้หญิงจะพูดเป็นคนสุดท้ายเสมอ อะไรก็ตามที่ผู้ชายพูดหลังจากนั้น มันคือการเริ่มต้นของการโต้เถียงครั้งใหม่ และเธอจะมีความสุขมากเมื่อเป็นผู้ชนะ
  • ผู้ชายจะชอบความตื่นเต้น เร้าใจ สนุก และเทคโนโลยีมากกว่าผู้หญิง เช่น ผู้ชายจะเล่น Betway ครั้งละหลายชั่วโมงโดยไม่เบื่อ แต่คุณสาว ๆ จะชอบอ่านเวปเกี่ยวกับความสวยความงาม

เมื่อทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่มีวันที่จะสนใจเหมือนกันได้ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นั่นก็คือ การทำความเข้าใจจิตใจของแต่ละฝ่าย เพราะเรารักและต้องการถนอมความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเอง