ActArt Festival : สานศิลป์ สร้างสรรค์ ความฝันยังเป็นของเธอ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ ลานกิจกรรมหน้า มาบุญครอง (หน้าห้างโตคิว)

  • เทศกาลดนตรี กวี ศิลปะวัฒนธรรม รวบรวมผลงานศิลปวัฒนธรรมและการแสดง ของ 58 กลุ่มเยาวชนโครงการสานศิลป์…รักถิ่นเกิด
  • แขกรับเชิญระดับ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินสร้างสรรค์สังคม
  • การแสดงจากเยาวชน 30 โครงการ
  • บูธกิจกรรมเยาวชน 28 โครงการ

ศิลปิน และ การแสดง

  • 2 ศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , สุรชัย จันทิมาธร
  • เขียว คาราบาว , พจนาถ พจนาพิทักษ์
  • วงดนตร โครงการ Triple-H Music , กลุ่มสลึง , กลุ่มรองเท้าแตะ
  • การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และ บูธกิจกรรมจากกเยาวชน 58 โครงการ
Playlist บันทึกการแสดงงาน ActArt Festival: สานศิลป์ สร้างสรรค์ ความฝันยังเป็นของเธอ (52 คลิป)

กำหนดการ

เวลาการแสดง
12.30 – 12.40พิธีกรกล่าวเริ่มงาน
12.40 – 13.00ชมรมคนสร้างฝัน มมส. (20 นาที)
ร่วมด้วย โครงการสานต่อเจตนา สานศรัทธารักบ้านเกิด (กลุ่มเยาวชนลำเชียงทา พัฒนาชุมชน จ.ชัยภูมิ)
13.00 – 13.15Show01 – ร้องสรภัญญะ
โครงการสืบสานงานศิลป์เพื่อสื่อสารและสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบป่าภูผาน้อย (กลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าภูผา จ.เลย) + โครงการกระบวนการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ “ยุวชนรักษ์ถิ่น” ชุมชนส่องเหนือ (กลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นชุมชนส่องเหนือ จ.มหาสารคาม)
13.15 – 13.30Show02 – รำพื้นเมืองภูไทย
โครงการสานศิลป์เยาวชนรักษ์ลุ่มน้ำสงคราม (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์แม่น้ำสงคราม จ.นครพนม)
13.30 – 13.45Show03 – รำไหว้ครูมวยไทย
โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ สืบสานตำนานมวยไทย (กลุ่มเยาวชนศูนย์กีฬาหาดเค็ด 149 จ.น่าน)
13.45 – 14.00Show04 – ตีกลองปู่จา (กลองยาว)
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมบ้านเฮา (กลุ่มเยาวชนบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน จ.น่าน)
14.00 – 14.15Show05 – ปลวกแกบลำเพลิน
โครงการดนตรีเพื่อบ้าน (กลุ่มเยาวชนปลวกแกบ จ.มหาสารคาม)
14.15 – 14.30Show06 – แสดงดนตรี เพลงแต่งใหม่ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชมรมเกสรลำพู กทม.
14.30 – 14.45Show07 – หมอลำพื้นบ้าน
โครงการสืบสานดนตรีพื้นบ้านพิธีกรรมแซงซะนาม ชนเผ่าไทยโส้ (กลุ่มเยาวชนโพนจาน จ.นครพนม) + โครงการเยาวชนฅนรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญา ชาวประชามีสุข (กลุ่มเยาวชนฅนไทบ้าน จ.อุบลฯ) + โครงการโปงลางสานศิลป์…รักถิ่นเกิด (กลุ่มเกษตรศิลป์ จ.อุบลฯ)
14.45 – 15.00Show08 – วรรณกรรมอีสาน…หมอลำประยุกต์
โครงการดนตรีหรรษาพาหนูเพลิน รื่นเริงวรรณกรรมอีสาน สานสัมพันธ์สู่ชุมชน (กลุ่มรักพื้นบ้านถิ่นฐานเรา จ.ยโสธร)
15.00 – 15.15Show09 – รำเซิ้งไทคอนสาร
โครงการค่ายสร้างสรรค์งานศิลป์ เพื่อบ้านน้ำพุถิ่นเกิด (กลุ่มเยาวชนคนล่าฝัน บ้านน้ำพุปางวัว จ.ชัยภูมิ)
15.15 – 15.30Show10 – ขับร้องอนาชีด ภาษายาวี
โครงการอนาชีดถิ่นบ้านเรา (กลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านสนิง จ.ปัตตานี)
15.30 – 15.45Show11 – รำตีกลองยาว
โครงการสืบสานกลองยาวชาววาปีปทุม (กลุ่มเยาวชนนาโนนโพธิ์ จ.มหาสารคาม)
15.45 – 16.05กลุ่มสลึง (20 นาที)
16.05 – 16.20Show12 – ดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง
โครงการสืบสานเสียงศิลป์ภูผาแดง (กลุ่มเยาวชนภูผาแดง จ.เชียงใหม่)
16.20 – 16.35Show13 – ระบำรองเง็ง
โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (รองเง็ง) (กลุ่มผู้บริหารและคณะครู รร.บ้านกาฮง จ.ปัตตานี)
16.35 – 16.50Show14 – รำเซิ้งบั้งไฟ
โครงการเยาวชนสืบสานมรดกอีสาน (กลุ่มเยาวชนบ้านกุดระหวี่ จ.ยโสธร)
16.50 – 17.05Show15 – การแสดง เดี่ยวพิณ กลองยาว
โครงการเสน่ห์เสียงพิณ ถิ่นหนองอารี (กลุ่มเยาวชนหนองอารี จ.ศรีสะเกษ)
17.05 – 17.20Show16 – สวัสดีเชียงของ
โครงการสืบสาน งานคีตศิลป์  ถิ่นล้านนา (กลุ่มเครือข่ายเยาวชนรักษ์ถิ่นเชียงของ กลุ่มสานสายลายเมือง จ.เชียงราย)
17.20 – 17.30Show17 – เร็กเก้…ป่าชายเลน วาไรตี้
โครงการบทเพลงละคร สะท้อนตัวตน (กลุ่มเด็กชายเลรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมหิน จ.พังงา) + โครงการศิลปะจากป่าชายเลน (กลุ่มเด็กชายเลรักษ์ป่าชายเลนบ้านทองหลาง จ.พังงา)
17.30 – 18.00กลุ่มรองเท้าแตะ (30 นาที)
ร่วมด้วย
โครงการ ศิลป์ สาน สัญจร ภาพสะท้อนความสุข สู่ชุมชน (กลุ่มเยาวชน นิตยสาร I FLY@imagine จ.สงขลา)
18.00เคารพธงชาติ
18.00 – 18.20พิธีเปิด
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ ตัวแทนเยาวชนโครงการสานศิลป์…รักถิ่นเกิด
18.30 – 18.45Show18 – ระบำชากังราว
โครงการสืบสานงานศิลป์รักษ์ถิ่นชากังราว (กลุ่มกล้วยไข่หวาน ม.ราชภัฏ จ.กำแพงเพชร)
18.45 – 19.00Show19 – ตารีกีปัต
โครงการวันลดาวิชาการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น (ตารีกีปัต) (กลุ่มผู้บริหารและคณะครู รร.บ้านลดา จ.ปัตตานี)       
19.00 – 19.30พจนาถ พจนาพิทักษ์ (30 นาที)
ร่วมด้วย โครงการวันลดาวิชาการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น (ตารีกีปัต) (กลุ่มผู้บริหารและคณะครู รร.บ้านลดา จ.ปัตตานี) + โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (รองเง็ง) (กลุ่มผู้บริหาร และคณะครู รร.บ้านกาฮง จ.ปัตตานี + )โครงการเรื่องเล่าจากชุมชน “ฉบับเยาวชน” (กลุ่มนิตยสาร Go South Thailand จ.กระบี่)
19.30 – 19.45Show20 – ดนตรีตอ ยอ ฮอร์น และ รำโหม่งส่วยยี
โครงการฟื้นชีวิตคีตศิลป์พื้นบ้าน สืบสานวงดนตรี “ตอ-ยอ  ฮอร์น” (กลุ่มเยาวชนสืบสานดนตรีพื้นบ้าน จ.แม่ฮ่องสอน)
19.45 – 20.00Show21 – มรดกของดี…ศรีสกลฯ
โครงการฮีตศิลป์ ฮอยสว่างฯ สร้างภูมิคุ้มกัน (กลุ่มฮีตศิลป์ สว่างแดนดินฯ จ.สกลนคร)
20.00 – 20.15Show22 – ขับร้องอนาชีด
โครงการค่ายรักษ์ภาษามลายู (ชมรมภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา)
20.15 – 20.45กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร (เขียว คาราบาว) (30 นาที)
20.45 – 21.00Show23 – ระบำกรีดยาง
โครงการมอตองแดเจาะ ระบำกรีดยาง วิถีวัฒนธรรมวิถีท้องถิ่น (กลุ่มเยาวชนบ้านบ่อหิน รักถิ่นเกิด โรงเรียนบ้านบ่อหิน จ.ยะลา)
21.00 – 21.15Show24 – ตีกลองสะบัดชัย
โครงการอนุรักษ์กลองสะบัดชัย ร่วมสานสายใย หัวใจล้านนา (ชมรมดอกหญ้าอาสาพาณิชยการเชียงราย  จ.เชียงราย)
21.15 – 22.15สุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) (60 นาที)

ซุ้มกิจกรรม

ที่ชื่อโครงการ/กลุ่มรูปแบบกิจกรรม
1โครงการค่ายสร้างสรรค์งานศิลป์ เพื่อบ้านน้ำพุถิ่นเกิด (กลุ่มเยาวชนคนล่าฝัน บ้านน้ำพุปางวัว จ.ชัยภูมิ)ทำขนมพื้นบ้านดอกบัว ดอกจอก สาธิตการทำ แจกคนในงาน
2โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปหัตถกรรม เครื่องจักรสานอุปกรณ์จับปลาในแถบลุ่มแม่น้ำโขง (กลุ่มอิสระเถียงนาประชาคม จ.นครพนม)นิทรรศการภาพถ่ายที่ทำกิจกรรมมา โชว์งานสานเครื่องจับปลาลุ่มน้ำโขง สาธิตการสานอุปกรณ์จับปลาจากไม้ไผ่ ทางกลุ่มจะเตรียมไม้ไผ่มาเอง
3โครงการดนตรี-กวี-ศิลป์-รักถิ่นบ้านเกิด (กลุ่ม “YVSA” บ้านโคกเขา จ.บุรีรัมย์)จัดนิทรรศการภาพถ่าย ภาพวาดของกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมค่าย มีกิจกรรมวาดภาพในบูท
4โครงการศิลปะเพื่อท้องถิ่น (กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ ต้นน้ำเหือง จ.เลย)นิทรรศการโชว์ผลงานของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติหนังสือทำมือประวัติหมู่บ้าน พวงกุญแจลูกซะบ้า เศษไม้ สาธิตการทำพวงกุญแจ
5โครงการสืบสานงานศิลป์เพื่อสื่อสาร และสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบป่าภูผาน้อย (กลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าภูผาน้อย จ.เลย)นิทรรศการผลงานวาดภาพเด็กในเรื่องการอนุรักษ์ป่าภูผาน้อย ภาพถ่ายกิจกรรมจัดรายการวิทยุ
6โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเพื่อพัฒนาศิลปะท้องถิ่น (กลุ่มเยาวชนจิตอาสา หน่อไม้หวาน จ.เลย)นิทรรศการผลงานภาพวาดใส่กรอบมาโชว์ ในเรื่องวิถีชุมชนเล่าเรื่องราวเชิงชีวะภาพกายภาพของชุมชน
7โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจพานบายศรี (กลุ่ม SISAT – Smart Together จ.ศรีสะเกษ)นิทรรศการรวมภาพกิจกรรมที่ทำมา โชว์พานบายศรีที่ทำมา สาธิตการทำพานบายศรี
8โครงการกระบวนการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ “ยุวชนรักษ์ถิ่น” ชุมชนส่องเหนือ (กลุ่มเยาวชนรักษ์ถิ่นชุมชนส่องเหนือ จ.มหาสารคาม)นิทรรศการของเล่นพื้นบ้าน เดินกะลา ลูกซะบ้าพื้นบ้าน สาธิตการใช้ และเปิดให้น้องๆ ได้ลองเล่นกัน ร้องสรภัญญะ (เล่นกีตาร์ กลองเล็ก) เดินขาโถกเถก (ยืนบนไม่ไผ่ที่เหมือนต่อขาสองข้าง)
9โครงการดนตรีเพื่อบ้าน (กลุ่มเยาวชนปลวกแกบ จ.มหาสารคาม)จัดนิทรรศการภาพกิจกรรม สอนถักข้าว เป็นของที่ระลึก (แจกคนร่วมงานติดมือกลับบ้าน)
10โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาของชุมชน (กลุ่มแมลงทับปีกสวยร่ำรวยฝัน จ.อุดรธานี)แสดงผลงานทอเสื่อของกลุ่มเยาวชน สาธิตการทอเสื่อโดยจะมีกี่ทอเสื่อเล็กมาร่วม
11โครงการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกก (กลุ่มโรงเรียนบ้านปะโค จ.อุดรธานี)จัดนิทรรศการบร์อดรวมภาพกิจกรรมของกลุ่ม และแสดงผลงานเสื่อทอมือ หลากหลายลวดลาย
12โครงการศิลปะอีสานโบราณ แห่ปราสาทผึ้งบ้านกลาง (กลุ่มลูกเทวดา-1 จ.อุบลฯ)
โครงการ “บั้งไฟดอก” ดอกไม้ไฟโบราณอีสานบ้านเฮา (กลุ่มลูกเทวดา-2 จ.อุบลฯ)
นิทรรศการภาพกิจกรรมของงานปราสาทผึ้งและบั้งไฟดอก โชว์ปราสาทผึ้งจำลอง สาธิตการทำปราสาทผึ้ง (ใช้กระทะไฟฟ้าในการต้มเทียน เพื่อชุบอุปกรณ์ในการตกแต่งปราสาทผึ้ง)
13โครงการศิลป์ สาน สัญจร ภาพสะท้อนความสุข สู่ชุมชน (กลุ่มเยาวชน นิตยสาร I FLY@imagine จ.สงขลา)จัดบูทนิทรรศการภาพวาดของเยาวชน กิจกรรมวาดภาพในบูท
14โครงการยิ้มเติมฝัน สานใจสานเสื่อ (กลุ่มยิ้ม จ.ยะลา)
โครงการปุกฮัก ปุกศิลป์ ฮักถิ่นบ้านเกิด (กลุ่มโรงเรียนปุกฮัก (โรงเรียนสร้างรัก) จ.มหาสารคาม)
มีนิทรรศการภาพถ่ายกิจกรรมที่ทำมา แสดงเสื่อหนามเตย สาธิตการทอเสื่อ
15โครงการศิลปะจากป่าชายเลน (กลุ่มเด็กชายเลรักษ์ป่าชายเลนบ้านทองหลาง จ.พังงา)จัดนิทรรศการภาพวาดและสิ่งประดิษฐ์จากป่าชายเลน
16โครงการสืบสานลานศิลป์ (กลุ่มลำพูบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ)นิทรรศการภาพกิจกรรม โชว์ผลงานสลักหยวก ตัดกระดาษ สอนคนที่สนใจตัดกระดาษด้วยในบูท
17โครงการค่ายกาลครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่ง (กลุ่มวรรณศิลป์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี)จัดนิทรรศการภาพกิจกรรมค่ายที่ทำ
18โครงการถักทอเส้นด้าย สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าปากะญอ (กลุ่มเด็กและเยาวชนแม่นาจางเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน) โครงการนิทานชนเผ่าปกาญอ (กลุ่มเด็กและเยาวชนแม่นาจางเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน)นิทรรศการภาพกิจกรรมที่ทำมา โชว์ผ้าที่น้อง ๆ ทอ และสาธิตการทอผ้าให้ดูในบูท ร่วมกับจัดโชว์หนังสือนิทานชนเผ่า เปิดนิทานชนเผ่าให้ฟัง
19โครงการสานศิลป์บ้านกกกะบก (กลุ่มเยาวชนบ้านกกกะบก จ.เพชรบูรณ์)จัดแสดงงานจักรสานจากไม้ไผ่อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน มีกระติบข้าว ฯลฯ สาธิตการสาน
20โครงการแค้มป์ศิลป์ดอกบัว (กลุ่มดอกบัว ป.5/3 จ.เพชรบูรณ์)
โครงการหัตถกรรมตุ๊กตาไม้มะขาม (กลุ่มเยาวชนนางั่วหมู่ที่ 3 จ.เพชรบูรณ์)
โครงการแค้มป์ศิลป์…เยาวชนรักษ์เขาค้อ (กลุ่มเยาวชนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์)
นิทรรศการภาพกิจกรรมและภาพวาดของน้อง 2 กลุ่ม คือแค้มป์ศิลป์ดอกบัว และแค้มป์ศิลป์เขาค้อ แสดงตุ๊กตาไม้มะขาม