ระยะห่างระหว่าง ดวงดาว แต่ละดวง
ไกลนับหลายล้านปีแสง
แต่เวลาเรามองขึ้นไปบนฟ้า
มันดูว่าใกล้ ๆ กัน ชิด ๆ กัน

กะ ๆ ระยะทางจากตรงที่เรายืน
ไปยัง ภูเขา เบื้องหน้า
ดูใกล้ ไม่น่าจะเกินกำลังเดินไปถึง
แต่จริงๆ มันไกลกว่าจะสายตาคาดมากมาย

ชีวิตคนเรา
ประมาณการณ์สิ่งต่าง ๆ ไม่เท่ากัน
คนเราถูกออกแบบให้
ชอบทำ เรื่องง่ายให้กลายเป็นยาก
ทำ เรื่องลำบากให้ลำบากมากขึ้น

บางอย่างที่ปรารถนา
แม้อยู่ใกล้เพียงปลายมือ
แต่แท้ที่จริง…
ห่างไกลกันสุดความเป็นไปได้

อรรณพ นิพิทเมธาวี
10 กรกฎาคม 2559, 11.44 น.