Photo by Annop Nipitmetawee

คุณตา มี หลาน 4 คน
ทั้ง 4 คน เรียนโรงเรียนเดียวกัน
บ้านอยู่ไกลหลายกิโล
ตอนเช้า ตา จะเอาหลานทั้ง 4 ซ้อนจักรยานไปส่งที่โรงเรียน
ตา เอาไม้ไผ่เหลามาต่อเสริม ติดกับตัวถังจักรยาน

นั่งหน้า 2 นั่งหลัง 2

ทุก ๆ เช้า ภาพ 5 ชีวิตบนอานจักรยานคันเก่า ๆ
เสียงเตือนจากหลายคน ถึงความเสี่ยงภัย
แต่ ตา ว่าไม่เคยล้ม
วันไหนฝนตก ก็รอให้หยุดก่อนค่อยไป

ชีวิตบางฉากดำเนินไปในวิถี
ตามสภาพและเงื่อนไข
ที่ไม่รู้เหมือนกันว่า ใครเป็นผู้กำหนด

อรรณพ นิพิทเมธาวี
22 พฤษภาคม 2560, บันทึกการเดินทาง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา