Photo by Annop Nipitmetawee

“ชีวิต” กับ “การรอคอย” เป็นของคู่กัน

และ “การรอคอย” กับ “ความไม่แน่นอน” ก็เป็นของคู่กัน

ดังนั้น เอาตรรกะทางคณิตศาสตร์มาใช้ก็เท่ากับ “ชีวิตมันไม่แน่นอน”

…สงสัยไหมว่า ในเมื่อเรารู้แก่ใจว่า ผลของการรอคอยไม่แน่นอน มิหน่ำซ้ำหลายครั้งปลายทางแห่งคำตอบดูจะชัดเจนเดาได้ไม่ง่ายอยู่แล้วด้วยซ้ำ เหตุใดคนเราจึงมิหน่ายจะ รอคอย อย่างมีความหวัง?

ก็คงเป็นเพราะ… ชีวิตมันไม่แน่นอนไง ^_^

อรรณพ นิพิทเมธาวี