สดุดีวีรชน 6 ตุลา
หลายสิบปี ผ่านมา ระลึกหวน
ยังฝันร้าย คนสั่งฆ่า ยังลอยนวล
ขอเวรกรรม ตามทวง หนี้อธรรม

อรรณพ นิพิทเมธาวี