ความเปล่าว่าง ร้างรก วกเวียนหา
ถามเมฆา ที่ว้างเวิ้ง เกินคาดหมาย
มีบ้างไหม… มุมเล็ก ๆ ในหัวใจ
ให้ซุกไอ พึ่งใจอุ่น ที่คุ้นนาน

อรรณพ นิพิทเมธาวี