หนึ่งคน ยืนหยัดสู้ อย่างทายท้า
5 พฤษภา ปี 09 ดาวดับหาย
ปราญช์ กวี นักต่อสู้ จนตัวตาย
ยังพร่างพราย บันดาลใจ ให้ผู้คน

นาม “จิตร ภูมิศักดิ์” นักเขียนคิด
เปิดโลกปิด สิทธิ์ประชา ต้องมาก่อน
ไม่ตอแหล ไม่หักหลัง ไม่สั่นคลอน
ดาวศรัทธา จึงเรืองรอง คู่ฟ้าดิน

อรรณพ นิพิทเมธาวี
5 พฤษภาคม 2556