เรื่องของ แมง หลงผิด คิดเป็น นก
หมายมั่นหมกมุ่นคิดจะบินสูง
ปีกแมลงเบาบางร่างพยุง
ทยานมุ่งสู่เวหาเมฆาไกล

แมง ก็แมง ไม่ใช่ นก วันยังค่ำ
บินต้องต่ำธรรมชาติสรรค์มาให้
ริลองดีประเมินตัวสูงเกินใค
ท้ายที่สุดร่วงลงไปไร้ลมปรา

อรรณพ นิพิทเมธาวี
แรงบันดาลใจจาก เพลงแมงฟอร์ซวัน, 24 เมษายน 2556