นึกทบทวนที่ทำ ๆ
คลำช้างเพราะมืดบอด
หลงทิศไร้ทางรอด
คิดไม่ออกบอกไม่ได้

ไร้หลักไร้แก่นแกน
ไร้แบบแผนไร้เป้าหมาย
ทุรังทำเหมือนไปตาย
แต่หยุดก็ไม่ได้…ทำไง?

อรรณพ นิพิทเมธาวี
เดินทางมาถึง Crossroad, 17 กุมภาพันธ์ 2556