เห็นเอาจริง เอาจัง ตั้งเชิงรับ
อยู่ ๆ ดับ แช่แข็ง เงียบเฉยนิ่ง
นึกว่าช้าง งานใหญ่ ช่วยช่วงชิง
ที่แท้ลิง หลอกเจ้า เจ๊า ๆ กัน

อรรณพ นิพิทเมธาวี
22 กันยายน 2557 @บ้านจันทราสุข