Photo by Annop Nipitmetawee

เหมยหมอก บอกเพลา ว่าใกล้เช้า
ละอองพราว พรางความฝัน ตะวันฉาย
ในความลวง มีสัจจะ เร้นบังกาย
รอเลือนหาย ให้ประจักษ์ เมื่อสักวัน

อรรณพ นิพิทเมธาวี
22 เมษายน 2557, กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่