สั่งปิดสื่อ เพื่อปิดตา เพื่อปิดหู
สั่งปิดเน็ต กลัวคนรู้ ความชั่วร้าย
สั่งไล่ล่า ฆ่าสังหาร ล้างทำลาย
สั่งให้ตาย ได้แค่ตัว หัวใจเสรี

อรรณพ นิพิทเมธาวี
28 พฤษภาคม 2557 @ออฟฟิค