รูปงาม แต่ใจทราม ก็แค่นั้น
หน้าใส แต่ใจดำ ก็ไร้ค่า
เรียนสูง แต่ปิดใจ ก็เบาปัญญา
ช่วยหมา แต่ฆ่าคน ก็ใช่ “ฅน”

อรรณพ นิพิทเมธาวี