อยู่กับขี้มา 3 ชาติ
ลืมสะอาดทุกชั่วโคตร
นึกชอบขี้ในบันดล
หลงว่าตนมีของดี

อยู่กรงขังมาช้านาน
ความดักดานก็เข้าสิง
พูดโกหกจนเป็นจริง
เพราะปิดหูรูเน่าใน

เสรีภาพเลยไร้ค่า
อิสราไร้ความหมาย
กะลาครอบด้วยงมงาย
พาวอดวาย…แต่ไม่รู้ตัว

อรรณพ นิพิทเมธาวี
13 มีนาคม 2556