เพลงแห่งฝน ปนทำนอง ร้องทั้งฟ้า
เปลี่ยนชีวิต พลิกชีวา พาใจเหงา
ระคนหวัง ความผิดพลั้ง ตามดั่งเงา
ความว่างเปล่า เซาะเบาๆ ก็มลาย

เพลงแห่งฟ้า คือห่าฝน ระคนเศร้า
ฤาคนเหงา ยิ่งเดียวดาย ที่ปลายฝัน
คนเขียนเพลง เขียนชีวิต ให้ต่างกัน
ฝนลาฟ้า เพลงลาฝัน พลันละเลง

อรรณพ นิพิทเมธาวี
1 สิงหาคม 2554