Showing: 1 - 40 of 52 RESULTS
กลุ่มรองเท้าแตะ

โครงการเยาวชน (สานศิลป์) อาสา… เยียวยาใจหลังภัยพิบัติ

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญและอยากจะเป็นหนึ่งของการเยียวยาเพื่อนร่วมชาติที่ประสบภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจของเด็กและเยาวชน ที่น้อยคนจะนึกถึง เพราะส่วนมากก็จะคิดถึงปัญหาเฉพาะหน้าเสียมากกว่า แต่ปัญหาสำคัญในเรื่องการฟื้นฟูจิตใจและความรู้สึก รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องภัยพิบัติชนิดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเอง และการเตรียมพร้อมในการรับมือ เป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ยิ้ม… ยิ้มอีสานมุ่งสู่รอยยิ้มเด็กใต้ (สหายดอกไม้คร่ำครวญ นกการ่ำไห้)

ยิ้ม เปรียบเสมือนภาษาสากล ไม่ว่าคนเราจะเดินทางไปไหน ณ มุมไหนของโลก หรืออยู่ในสถานที่ที่มีข้อกีดขวางทางวัฒนธรรมและภาษา ยิ้มสามารถใช้เป็นภาษาที่สื่อสารและเข้าใจง่ายมากที่สุด เป็นภาษาที่ไม่ต้องการคำอธิบายไม่ต้องอาศัยเวลาเล่าเรียน ฝึกฝน เพราะทุกคนต่างเข้าใจความหมายแง่บวกที่สื่อออกไปแน่นอน …

กลุ่มรองเท้าแตะ

จงเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอ : เราเองบนเส้นทางแสวงหา (จันอรรครา)

“จงเป็นเพียงน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอ” ประโยคนี้เรา (เราหมายถึงผู้เขียน) รู้จักมานาน แต่เราเข้าใจความหมายจริงจัง โดยผ่านนายญี่ปุ่นผู้หนึ่งเมื่อประมาณห้าหกปีก่อน นั่นหมายถึงการเป็นผู้ที่รู้และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ แม้ไม่รู้ก็พร้อมที่จะเปิดรับเพื่อเริ่มใหม่ เช่นเดียวกันแม้ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเรียนรู้ได้เพียงมีความพยายามและตั้งใจจริง ทุกวันนี้และต่อไปเรายังเป็นเพียงน้ำครึ่งแก้วเสมอ เราไม่ใช่คนเก่งเราไม่ใช่คนรอบรู้ …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ฟื้นชีวิตคีตศิลป์พื้นบ้าน สืบสานวงดนตรี “ตอ-ยอ  ฮอร์น” : กลุ่มเยาวชนสืบสานดนตรีพื้นบ้าน จ.แม่ฮ่องสอน – ชมคลิป

เสียงดนตรีสำเนียงแปลกหูดังขึ้น ณ ลานโตคิว ห้างมาบุญครอง ในงาน ActArt Festival เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้หันมาสนใจในทันที ประกอบกับการแสดงจินตลีลาบนเวทีก็มีความแตกต่างไปจากนาฏศิลป์ที่คุ้นเคยกันในภาคกลาง ดนตรีชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า …

กลุ่มรองเท้าแตะ

อนุรักษ์กลองสะบัดชัย ร่วมสานสายใย หัวใจล้านนา : ชมรมดอกหญ้าอาสา พณิชยการเชียงราย จ.เชียงราย – ชมคลิป

เสียงกลองเร้าใจเรียกให้นักท่องเที่ยวบนถนนคนเดินหันมาให้ความสนใจ บ้างจับกลุ่มนั่งริมขอบทางรอชมการแสดง บางส่วนยืนมองดูอยู่ห่าง ๆ เพราะทราบว่าจะมีการแสดง “พ่นไฟ” ด้วย อีกฟากหนึ่งหนุ่ม ๆ สมาชิกจากชมรมดอกหญ้าอาสา …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ศิลปะจากป่าชายเลน : กลุ่มเด็กชายเลรักษ์ป่าชายเลน บ้านทองหลาง จ.พังงา – ชมคลิป

เสียงคลื่นที่ชวนให้นักท่องเที่ยวหลงใหลในเสน่ห์ของทะเลภาคใต้นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อผู้คน ยังมีความงดงามของธรรมชาติอีกหลายส่วน ที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้คนอยู่ได้อย่างมีความสุข ความตระหนักในความสำคัญของธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของการรัก หวงแหน และช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่กับมนุษย์ไปได้นาน ๆ ที่บ้านหล่อยูง… …

กลุ่มรองเท้าแตะ

สืบสานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปะสัมพันธ์คนสองวัย : กลุ่มฟองใต้สร้างสรรค์รักท้องถิ่น จ.เพชรบูรณ์

โครงการสืบสานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปะสัมพันธ์คนสองวัย จุดเริ่มต้นเกิดจากพื้นฐานการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ที่ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร ทำไร่ทำนา โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เนื่องจาก ชุมชนฟองข้าว ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว …

กลุ่มรองเท้าแตะ

คบเด็กสร้างเรื่อง : กลุ่มเยาวชนคนสังเคราะห์แสง (Chlorophyll) จ.สุรินทร์

กลุ่มเยาวชนกับคนสังเคราะห์แสง หรือ กลุ่ม Chlorophyll เป็นกลุ่มเยาวชนที่แตกกลุ่มย่อยออกจากสถานีวิทยุคลื่น 106 เอฟเอ็ม กรีนเรดิโอ วิทยุสาธารณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยกลุ่มเยาวชนดังกล่าวมีแกนนำคนสำคัญและเป็นพี่ใหญ่ของน้อง …

กลุ่มรองเท้าแตะ ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ

ศิลป์ สาน สัญจร ภาพสะท้อนความสุข สู่ชุมชน : กลุ่มมาลัยดาว จ.สงขลา – ชมคลิป

ศิลปะกับนักขับเคลื่อน กลุ่มมาลัยดาว ถือเป็นกลุ่มคนทำงานทางด้านศิลปะที่เกิดขึ้นจาก “พี่เณศ” ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ พี่ใหญ่ของกลุ่มที่คิดจัดตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้นมาเพื่อทำงานศิลปะกับชุมชน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมงานศิลปะให้สอดคล้องและบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนมากกว่าที่จะใช้งานศิลปะเพียงแค่การวาดภาพหรือร้องรำทำเพลง “พี่เรียนจบปริญญาตรีมาทางศิลปะ จบใหม่ …

กลุ่มรองเท้าแตะ

เยาวชนฅนรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญา ชาวประชามีสุข : กลุ่มเยาวชนฅนไทบ้าน จ.อุบลราชธานี – ชมคลิป

ใครว่าวัยรุ่นไม่มีพลัง คงต้องคิดใหม่ หากได้เจอการทำงานของ “กลุ่มเยาวชนฅนไทบ้าน” จ.อุบลราชธานี ที่รวมตัวกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน ด้วยแรงใจ แรงกาย และแรงความคิดของเยาวชนในหมู่บ้าน ผลงานปรากฏผ่านกิจกรรมของโครงการสานศิลป์รักถิ่นเกิด …

กลุ่มรองเท้าแตะ

มอตอง แดเจาะ ระบำกรีดยาง : วิถีวัฒนธรรม วิถีท้องถิ่น จ.ยะลา – ชมคลิป

มอตอง แกเจาะ ระบำเชื่อมสัมพันธ์  ระบำกรีดยาง หรือภาษาท้องถิ่นที่เรียกว่า มอตอง แกเจาะ เป็นระบำพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นท่ารำที่ผสมผสานมาจากการประกอบอาชีพกรีดยางของผู้คน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ดีเจเพื่อสิ่งแลดล้อม ตามรอยครูประเวียน บุญหนัก : กลุ่มเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าภูผาน้อย จ.เลย – ชมคลิป

“ศิลปะ คือเครื่องมือหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาชุมชน และธรรมชาติคือต้นกำเนิดศิลปะ” คำกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนที่นี่.. ป่าภูผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย นายทุนกับการแสวงหาผลประโยชน์จากชาวบ้าน ที่ชุมชนแห่งนี้ เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของนายทุนที่คิดจะแสวงหาผลประโยชน์จากชาวบ้านจากสภาพแวดล้อม …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ฮีตศิลป์ฮอยสว่าง สร้างภูมิคุ้มกันฯ จ.สกลนคร – ชมคลิป

จากกิจกรรมในโรงเรียนสู่โครงการสานศิลป์ฯ ดนตรีพื้นเมือง เป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาของอีสาน โดยเฉพาะภูมิปัญญาที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไปตามแต่ละภูมิภาคหรือท้องถิ่น อย่างเช่น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และมีศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น …

กลุ่มรองเท้าแตะ

เรียนรู้สืบสานศิลปะในงานบุญผะเหวด : กลุ่มเยาวชนบ้านหนองตอกแป้น จ.กาฬสินธุ์

เรียนรู้จากประเพณีท้องถิ่น…บุญผะเหวด ประเพณีตามฮีตอีสาน บุญผะเหวด เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นบุญประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเดือนสี่ (เดือนมีนาคม) ของทุกปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการเกษตรและการสืบต่อพระพุทธศาสนา โดยประเพณีดังกล่าว …

กลุ่มรองเท้าแตะ

นิทานชนเผ่าปกาเกอะญอ : กลุ่มเด็กและเยาวชนแม่นาจางเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน

“ผมชื่อ ชูสวัสดิ์ ครับ จะมาเล่านิทานเรื่อง ‘นอเตาะแตะ’ ครับ มี นอเตาะแตะ คนหนึ่ง วันหนึ่งเอาปืนไปยิงนก …

กลุ่มรองเท้าแตะ ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ

บทกวี – สานศิลป์…รักถิ่นเกิด (ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ)

สานศิลป์…รักถิ่นเกิดโลกบรรเจิดจากศิลป์สานจากอดีตมายาวนานผ่านตำนานกาลยืนยง สองมือของวัยเยาว์สองตาของผู้เฒ่าเฝ้ามั่นคงเลือนรางมิจบลงรุ่นต่อรุ่นคงก้าวไป เกิดเป็นเรื่องเล็กเล็ดแตกจากเม็ดผลิบานใหม่ขมขื่นชื่นกันไปร้อยหลากหลายศิลปะ สานศิลป์เพื่อวิถีทั้งดนตรี กวีวาทะรูปแบบแห่งอิสระ-เสรีแห่งจินตนาการ จากรุ่นสู่อีกรุ่นร่วมลงทุนร่วมสืบสานหลายแรงเป็นหลายล้านเพื่อสร้างสานบ้านของเรา วัฒนธรรมนำก่อเกิดความบรรเจิดมาร่วมสร้างเขียนเพลงบรรเลงทางต่างร่วมผสานสร้างสามัคคี ดนตรีแม้แตกแขนงแต่ไม่แกร่งแย่งแบ่งศักดิ์ศรีเส้นบรรทัดเขียนกวีเส้นดนตรีสร้างเยาวชน คนหนุ่มและคนสาวฝันถึงคราวดาวร่วงหล่นแสงงามกลางเมืองมนต์ไม่น่ายลให้หลงมอง เพราะเมืองดูแปลกตาวิถีอันมีค่าดูเศร้าหมองดาวงามดูละลองแผ่นดินร่ำร้องหาสิ่งงาม …

กลุ่มรองเท้าแตะ

โครงการสานศิลป์…รักษ์ถิ่นเกิด (ActArt Project)

เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบัน ต้องเผชิญกับปัญหา ปัจจัยเสี่ยงและสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มากมาย จาก “ข้อมูลเด็กไทยบนทางสามแพร่ง: บทสังเคราะห์กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด” โดย ดร.จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์ …

กลุ่มรองเท้าแตะ

คบเด็กสร้างค่าย ตอน เล่าขานตำนานเพลงค่าย (ThaiNGO.org)

28 พฤศจิกายน 2552 มูลนิธิโกมล คีมทอง ร่วมกับ สสส.ได้จัดงาน “มหกรรมค่ายสร้างสุข ตอนคบเด็กสร้างค่าย” ณ สวนสันติไชยปราการ ที่เป็นการร่วมตัวกันของนักกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโกมล คีมทอง ซึ่งในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรมของชมรมต่างๆ รวมทั้งการแสดงความสามารถทางดนตรีของกลุ่มกิจกรรมที่มาร่วมงานอย่างชื่นมื่น …

กลุ่มรองเท้าแตะ

Book Bike : กับภารกิจนักเล่านิทานของ ภาคภูมิ ศรีดาร

“เป้ง – ภาคภูมิ ศรีดารา” อดีตรองประธานชมรมฅนสร้างฝัน รัฐศาสตรบัณฑิตหนุ่มจากรั้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอดีตนักศึกษาฝึกงาน ThaiNGO มูลนิธิกองทุนไทย …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ขี้โม้ ขี้เมา เจ้าชู้ อุดมการณ์ (?) และงานหนัก (ปิยะวัฒน์ นามโฮง)

ในหมู่บ้านกลางหุบเหล่าเด็กค่ายอาสาฯ ยังคงหลับใหลตั้งแต่หัววัน เพราะพิษจากการตากแดดแบกดินโต้ลมหนาวทั้งวัน หลายคนเพ้อพร่ำถึงคนรู้ใจที่จากมาเพื่อการค้นหาบางอย่างในค่ายอาสา หลายคนนึกถึงร้านนมอุ่น ๆ กับคนที่รักยามอาทิตย์อัสดงภายในมหาวิทยาลัย หลายคนฝันร้ายถึงความเจ็บช้ำเก่า ๆ ที่ต้องเผชิญอย่างโหดร้ายในมหาวิทยาลัย …

กลุ่มรองเท้าแตะ

วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน ของคนอาสาฯ (ปิยะวัฒน์ นามโฮง)

ในบางครั้งที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่น มีซักกี่ครั้งที่เราพยายามจะเข้าใจคนอื่นและยอมรับในความแตกต่างที่เขามีไม่เหมือนเราได้ ในบางทีที่เราเฝ้าถามตัวเองและไม่เคยมีคำตอบสำหรับตัวเองเลยว่า ทำไมเราต้องเคารพและยอมรับความต่างหลากหลายที่เขามีต่อเรา บ่อยครั้งที่เรายึดตัวเราเองเป็นศูนย์กลาง ทำให้เรามองไม่เห็นละเลยคนที่อยู่รอบข้าง เรียกร้องกับคนอื่นและไม่ยอมเข้าใจในตัวของคนที่อยู่รอบข้างเรา ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีไม่มากครั้งนักที่จะทำให้เราจะได้เรียนรู้จากคนที่อยู่รอบข้างเรา เรียนรู้จากคนที่เราเฝ้ามองย้ำและบอกกับตัวเองเสมอว่าเขาคือ “คนอื่น” เขาไม่เกี่ยวข้องกับเราและต่างจากเรา …

กลุ่มรองเท้าแตะ

น้ำหมึก น้ำเสียง สำเนียงชีวิต (ThaiNGO.org)

แม้เพลงกระแสหลักจะเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นทั่วไป จากการประชาสัมพันธ์ของค่ายเพลงตามช่องทางสื่อต่าง ๆ แต่ในปัจจุบัน พบว่ายังมีวัยรุ่นอีกจำนวนไม่น้อยที่นิยมชมชอบ เพลงนอกกระแส อย่าง “บทเพลงเพื่อชีวิต” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิต นักศึกษา หรือนักกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตนักศึกษาเหล่านั้น …

กลุ่มรองเท้าแตะ ธิดามนต์ พิมพาชัย

การเดินทางที่ต่างออกไป (ธิดามนต์ พิมพาชัย)

นี่เป็นครั้งแรก ในรอบหลายเดือนที่ได้เดินทางลงพื้นที่ และคงจะห่างหายจากการเดินทางไปอีกนานทีเดียว มหาสารคาม… สถานที่เดิม ๆ กับน้อง ๆ เด็กค่าย ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี เห็นมีหน้าใหม่ๆ …

กลุ่มรองเท้าแตะ

คู่มือภัยพิบัติ (Beyond Disasters Thailand EAR-ARM Data & Media 2008)

บางคนเชื่อว่า “ภัยพิบัติธรรมชาติ” คือ บทลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าต่อมนุษย์ผู้ทำลาย โดยแสดงอาการพิโรธออกมาให้บรรดาคนตัวเล็กตัวน้อยได้รับรู้พิษสงจากการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์บ้าง ในขณะที่ทางวิทยาศาสตร์อาจมองว่า มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ทุกเวลา โดยไม่เลือกว่า จะเป็นพื้นที่ใด ชนชาติใด และภาษาใด ทุกครั้งที่ภัยพิบัติธรรมชาติได้อุบัติขึ้น …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ปันฝันใกล้ฟ้า…จากต้นราบสู่ปลายดอย (ปิยะวัฒน์ นามโฮง)

การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญในอันดับแรกๆ ของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นสมควรที่ทุกภาคส่วนของสังคมควรจะมีส่วนในการฐานรากสร้างของระบบการศึกษาของเยาวชน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ที่แห่งหนใดก็ตาม แต่อุปสรรคของการศึกษายังมีอีกมาก และที่ผ่านมาแบบแผนการพัฒนานั้นยังไม่เพียงพอทั่วถึงในทุกพื้นที่ บางส่วนยังกระจุกตัวในเขตเมืองใหญ่นำมาซึ่งปัญหาของการเข้าถึง หรือได้รับการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน ภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดเจนคือ ในเมื่อปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง …

กลุ่มรองเท้าแตะ

น้ำใจ… ที่ไร้พรมพรมแดน (หงษ์เหิน)

เช้าวันอังคาร (21 พฤษภา 2551) ที่อากาศแสนที่จะเหมาะกับการนอนพักผ่อนซะเหลือเกิน อากาศก็ไม่ถึงกับว่าร้อนมาก แต่สำหรับเหล่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งที่ราบสูงที่เข้ามาผจญภัยในการฝึกงาน ณ เมืองบางกอก วันนี้ก็ยังจะต้องไปทำงานเหมือนเดิมถึงแม้ว่าร่างกายจะบอกว่าเหน็ดเหนื่อยปานใด …

กลุ่มรองเท้าแตะ

มหกรรมดนตรีสร้างสุข – ให้ @ สวนลุมพินี (พิษณุเดช สุคำภา)

เราทุกคนคงมิอาจปฏิเสธได้ว่า  “ความสุข” เป็นสิ่งที่คนเรานั้นล้วนปรารถนา แต่สิ่งที่ต่างคือความสุขของแต่ละคนนั้นมีนิยามที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามเราทุกคนล้วนแสวงหาช่องทางหรือวิธีการที่จะตอบสนองกับความปราถนานั้น และภายใต้กระแสสังคมปัจจุบันที่แนวคิดทุนนิยมเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคม ทำให้ผู้คน ดิ้นรน แก่งแย่ง แข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตรา …

กลุ่มรองเท้าแตะ

คนรุ่นใหม่ “แท็คทีม” ขับขานเพลงค่ายปลุกหัวใจอาสา (นสพ. มติชน)

เพราะอยากเห็น “วัยรุ่น” ด้วยกันหันมาฟังเพลงที่มีเนื้อหาสาระบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของสังคมบ้าง นอกจากจะฟังแต่เพลงที่มีเนื้อหาวนเวียนอยู่แค่เรื่องของ รัก ๆ ใคร่ ๆ อกหักรักคุด เพราะชีวิต…ยังมีอะไรมากกว่านั้น!! …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ที่ว่าง…ระหว่างเส้นลวด 6 สาย (ThaiNGO.org)

คุณเคยออกค่ายไหม? ค่ายอาสาฯ ที่คอยนำพาคนหนุ่มสาวออกไปเติบโตทางความคิด ด้วยการเผชิญโลกแห่งความเป็นจริง นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน… แล้วคุณยังจดจำเสียงขับขานบทเพลงภายใต้บรรยากาศรอบกองไฟยามค่ำคืนได้รึเปล่า? บทเพลงที่ถูกขับร้องในค่ายอาสาฯ หรือที่เรียกกันว่า “เพลงค่ายฯ” นั้น นอกจากจะมีความไพเราะในท่วงทำนองแล้ว ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ …

กลุ่มรองเท้าแตะ ธิดามนต์ พิมพาชัย

ค่ายเพลง…เพลงค่าย กับความหมายเดือนพฤศจิกายน (ธิดามนต์ พิมพาชัย)

ช่วงนี้มีเรื่องดี ๆ เข้ามาอยู่หลายเรื่อง เลยถือซะว่าเป็นรางวัลการใช้ชีวิตในเดือนพฤศจิกายน… สำหรับฉัน การได้มารู้จักกับเด็กค่ายกลุ่มหนึ่ง ที่ จ.สกลนคร ในค่าย “เพลงค่ายฯ เพลงชีวิต …

กลุ่มรองเท้าแตะ จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม

จิตรกรรม ความฝัน คนหนุ่มสาว

ในแวดวงวรรณกรรม ประวัติศาสตร์และงานศิลปะ ชื่อของ “จิตร ภูมิศักดิ์” คงเป็นชื่อที่ไม่แปลกประหลาดเท่าใดนัก อีกทั้งยังได้รับการยกย่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ในอดีตด้วยความเป็นนักศึกษาที่ “กบฏ” ต่ออำนาจและความไม่ยุติธรรมของสังคม …

กลุ่มรองเท้าแตะ ธิดามนต์ พิมพาชัย

เพลงแรกในชีวิต… เกิดขึ้นที่นี่! (ธิดามนต์ พิมพาชัย) – ชมคลิป

ไม่น่าเชื่อว่า เพียงข้อมูลที่มาจากการขีด ๆ เขียน ๆ อย่างกระจัดกระจายตามหน้าสมุดบันทึกเก่าจะสามารถนำมาเรียงร้อยเป็นบทเพลงได้ ด้วยความใฝ่ฝันที่อยากจะเขียนเพลงไว้คอยขับกล่อม ปลอบโยนกลุ่มนักกิจกรรมเมื่อยามที่อ่อนแอ ปลุกใจเมื่อยามที่ท้อถอย และชื่นชมเสมือนเป็นแรงใจให้มีพลังในการต่อสู้ …

กลุ่มรองเท้าแตะ ธิดามนต์ พิมพาชัย

แด่มนุษย์ผู้เดินตามฝัน …คนสร้างฝัน (ธิดามนต์ พิมพาชัย)

ด้วยความที่เคยคลุกคลีตีสนิทกับน้อง ๆ “ชมรมคนสร้างฝัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งจากการออกค่ายอาสาพัฒนาและการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในความรู้สึกจึงเต็มไปด้วยความรักและความผูกพัน อีกทั้งความชื่นชมในความสามารถ ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกัน พอได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงที่มีชื่อเดียวกันกับชมรมนี้ ตามโครงการเพลงค่ายฯ ความรู้สึกดีๆ …

กลุ่มรองเท้าแตะ ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ

ความเป็นมาเพลง รองเท้าแตะ (ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ)

พูดถึงเพลงนี้…. ข้าพเจ้าอยากขออนุญาตหัวเราะหน่อย เพราะเพลงนี้จริง ๆ แล้วมันเกิดจากการรับปากพี่นกเอาไว้ว่า “ผมจะแต่งให้นะ เพลงรองเท้าแตะ” แต่เมื่อเอาเข้าจริง… เวลาล่วงเลยผ่านไปหลายเดือนก็ไม่ได้แต่งสักที พูดง่าย ๆ ก็คือลืมนั่นเอง …

กลุ่มรองเท้าแตะ อรรณพ นิพิทเมธาวี

รุ้งงามเพียงใด…ช่างรุ้งงาม

ข่าวเรื่องที่ผมกำลังทำ Project อัลบั้มเพลงค่ายฯ (ที่ว่าง…ระหว่าง เส้นลวด 6 สาย) ค่อยๆ แพร่ออกไป แบบปากต่อปาก… ในช่วงนั้น…ผมได้อีเมลล์จาก “คนสนิท” ที่อยู่แดนไกล (สหรัฐอเมริกา) …

กลุ่มรองเท้าแตะ ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ประวัติเพลง “คนสร้างบ้าน” ของ วัฒน์ วรรลยางกูร

“คนสร้างบ้าน” คือเพลงที่ค่ายฯ ทุกค่ายฯ ร้องกัน บางค่ายฯ จะมีท่าประกอบ (อธิบายท่าไม่ถูก) แต่ละค่ายฯ ร้องกันหลายจังหวะ หลายๆ …

กลุ่มรองเท้าแตะ ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ประวัติเพลง “ประชาธิปตน” ของ หวัน ภูไท

ผมเดินทางเข้าตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตามหาคู่สามีภรรยา อดีตชาวค่ายอาสาฯ ม.รามคำแหง สิ่งที่ทำให้ผมสนใจตัวตนพี่ทั้ง 2 นอกจากบทบาทความเป็นชาวค่ายอาสา ก็คือบทบาทการเป็นนักดนตรี เคยมีอัลบั้มเป็นของตัวเอง ในนามวง …