สานศิลป์ รักถิ่นเกิด (กลุ่มรองเท้าแตะ)

ฮีตศิลป์ฮอยสว่าง สร้างภูมิคุ้มกันฯ จ.สกลนคร – ชมคลิป

จากกิจกรรมในโรงเรียนสู่โครงการสานศิลป์ฯ ดนตรีพื้นเมือง เป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาของอีสาน โดยเฉพาะภูมิปัญญาที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไปตามแต่ละภูมิภาคหรือท้องถิ่น อย่างเช่น… Read More »ฮีตศิลป์ฮอยสว่าง สร้างภูมิคุ้มกันฯ จ.สกลนคร – ชมคลิป