Showing: 1 - 10 of 94 RESULTS
อรรณพ นิพิทเมธาวี

Music Time

จริง ๆ ผมไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็น “นักดนตรี” กะเขาเท่าไร เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ อยากเขียนเล่าเรื่องนี้มานานแล้ว แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้เขียนสักที จังหวะนี้น่าจะเหมาะสมดี ผมไม่ได้เลือกจะเล่าช่วงเวลาที่เล่นดนตรีที่ตัวเองชอบหรือพอใจ …

อรรณพ นิพิทเมธาวี

Death after Life

ผลักประตู ด้วยแรงแผ่วเบาถึงกระนั้น…กลิ่นเหม็นเน่าก็มิได้บรรเทาลงกองซากศพกราดเกลื่อนทับถม ซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่าเหมือนจะไม่มีจุดจบสิ้น….กวาดสายตามองหา ใบไม้ สักใบก็หามีไม่พันธมิตรแห่งความตายซากไม่เหลือพื้นที่ให้ ความหวัง ได้จับจอง….ลำพังฉันหาทางเอาตัวรอดจากที่นั้นวันต่อวัน วินาทีต่อวินาที อรรณพ นิพิทเมธาวี10 …

อรรณพ นิพิทเมธาวี

บทกวี – รออย่างหมา

ถึงเห่าหอน ไม่เต็มเสียง ยังเพียงสู้ถึงจะรู้ ว่าหัวเน่า ไม่เอาไหนถึงหมางเมิน ไม่แยแส ไม่สนใจถึงยังไง ยังทนนั่ง ยังเฝ้ายาม ใช่พันธุ์แท้ …