Showing: 1 - 40 of 95 RESULTS
ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ประวัติเพลง “วณิพก” ของ คาราบาว – ชมคลิป

วณิพกคำร้อง : ยืนยง โอภากุลทำนอง : ยืนยง โอภากุล เมื่อดวงตาของฉันมันมืดมิด แต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงแม้ความรักยังเคยมีมั่นคง จะร้างไกลไม่หวนกลับคืนมาออกยํ่าไปบนทางที่หิวโซ มิรู้คืนรู้วันเวลาขอเศษเงินเศษทานผู้ผ่านมา เพียงเมตตาฉันบ้างเป็นครั้งคราว …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ประวัติเพลง “คนกับควาย” ของ คาราวาน – ชมคลิป

คนกับควายคำร้อง : สุรชัย จันทิมาธร ทำนอง : เพลง Masters Of War โดย Bob Dylan คนก็คนทำนาประสาคนคนกับควายทำนาประสาควายคนกับควายความหมายมันลึกล้ำลึกล้ำทำนามาเนิ่นนานแข็งขันการงานมาเนิ่นนานสำราญเรื่อยมาพอสุขใจ …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ประวัติเพลง “จากลานโพธิ์ถึงภูพาน” ของ วัฒน์ วรรลยางกูร – ชมคลิป

จากภูพานถึงลานโพธิ์คำร้อง : วัฒน์ วรรลยางกูรทำนอง : สุรสีห์ ผาธรรม ดินสอโดมธรรมศาสตร์ เด่นสู้ศึกได้จารึก หนี้เลือด อันเดือดดับ6 ตุลา …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ประวัติเพลง “บทเพลงใต้แสงดาว” ของ ศุ บุญเลี้ยง – ชมคลิป

บทเพลงใต้แสงดาวคำร้อง – ทำนอง : ศุ บุญเลี้ยง ผ่านไปคล้ายดังสายน้ำไหลจากไกลแล้วไม่ลืมคำสัญญา สัญญาฝากดวงดาวส่องแสงส่องนำชีวาแผ่นดินกว้างกว่าพาเราห่างกันแสนไกล ให้เป็นเหมือนดังตะวันจากกันแล้วยังหมุนเวียนกลับมา กลับมาหากชีวิตเผชิญกับโชคชะตาให้วันเวลาบ่มเธอขึ้นมาสู้มัน …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

สายธาร ตำนานศิลป์ – แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย (วงศ์ไหม เมืองล้านนา)

ถ้าจะพูดถึงเรื่องราวในแวดวงวรรณกรรมไทย นักคิดนักเขียนที่เริ่มปรากฏแนวทางในการพยายามค้นหา คำตอบเกี่ยวกับศิลปะเพื่อมหาชนนั้น คงต้องจดจำและจารึกชื่อ กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา ว่าเป็นท่านหนึ่งที่บุกเบิกกรุยทางไว้เป็นเบื้องต้น งานประพันธ์เรื่อง …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เส้นทางเพลงเพื่อชีวิต จาก พ.ศ. 2480 ถึงปัจจุบัน

ประเภทของเพลงไทยในประวัติศาสตร์ แนวเนื้อหาเพลงไทยสากลในยุคแรก ช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 ครูนารถ ถาวรบุตร บรมครูนักแต่งเพลงแบ่งออกเป็น กลุ่มเพลงปลุกใจให้รักชาติ รักความเป็นไทย กลุ่มเพลงรัก …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ตำนานเพลง จิตร ภูมิศักดิ์

“รวมพลังพวกเราเหล่ากรรมกรไทยเทิดเกียรติไว้ด้วยใจมุ่งมานะบากบั่นตื่นเถิดสามัคคีพร้อมเพรียงร่วมใจกันเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตและโลกทั้งมวล หยาดเหงื่อและแรงงานที่หลั่งเปรียบดังกระแสธารกว้างใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตมวลประชาไทยและพัฒนาโลกให้รุดเร็วมา นำขบวนการสังคมไม่หวาดหวั่นเป็นกองทัพหน้าสำคัญที่ฟันฝ่าอย่างเชื่อคำที่มอมเมาว่าเราไร้ค่าโลกก้าวมาเพราะงานและเหงื่อชนชั้นใด ใครเล่าคอยกั้นกาง ใครเล่าขวางพลังเราไว้กรรมกรจงตื่นเถิด เพื่อรวมพลังรวมกันพลัน ทำลายเพื่อชิงเอาชัยสามัคคีก้าวตรงไป ชัยย่อมเป็นของเรา” เพลง “มาร์ชกรรมกร” …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

แสงนภา บุญราศรี (2461-2496)

หากวัดจากหลักกิโลเมตรทางประวัติศาสตร์สังคมไทย พ.ศ. 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบบประชาธิปไตย พ.ศ. 2476 กำเนิดเพลง “กล้วยไม้” เพลงไทยสากลเต็มรูปแบบเพลงแรก “แสงนภา …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เพลงพื้นบ้านไทย เพลงชีวิตนอกศตวรรษ

ก่อนจะเกิดเพลงชีวิตในยุคของเพลงไทยสากล หลัง พ.ศ. 2475 เนื้อหาสะท้อนภาพชีวิตและสังคมไทย มีอยู่ในเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองของประชาชนแต่ละภูมิภาคมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว “ตัวลูกขัดสนยากจนหนักหนา ทั้งผ่อนทั้งผ้าก็ไม่มีจงทำบุญกับคนตาบอด ไปไหนไม่รอดแล้วครานี้ขอข้าวสักถ้วยขอกล้วยสักใบ แต่พอยาไส้เลี้ยงชีวีลูกยากยับแสนอัประมาณ …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เพลงเพื่อชีวิต หลัง 6 ตุลาคม 2519

เพลงเพื่อชีวิตที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2517-2519 นั้น เป็นช่วงที่กระแสการเมืองเปลี่ยนแปลงมาก ภายหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นต้นมา …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

การศึกษาวงดนตรีเพลงเพื่อชีวิตของนักศึกษาปัญญาชน

บทเพลงเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่สะท้อนความคิดความรู้และไห้ความบันเทิงกับผู้ฟัง การพิจารณาว่าบทเพลงใดมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดนั้น เนื้อเพลงจะบอกได้แต่เพียงการสื่อความหมายที่ดีหรือไม่ แต่เพลงที่ดีที่จะปลุก เร้าอารมณ์ผู้ฟังได้จะต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมาก นอกเหนือไปจากเนื้อเพลงที่ให้คุณค่าทางความคิด หากแต่ยังต้องมีการเรียบเรียงดนตรีที่งดงามชวนฟังเป็นองค์ประกอบให้เกิดความรู้สึกด้วย เนื่องจากบทเพลงมีคุณค่าต่อการรับรู้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

อิทธิพลเพลงเพื่อชีวิตไทย จากกระแสเพลงปฏิวัติจีน – ชมคลิป

นอกจากปัญญาชนจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเพลงตะวันตก แนวความคิดเรื่องศิลปวัฒนธรรมโดยกระแสการเมืองของจีนมีส่วนสำคัญอยู่ด้วย โดยเฉพาะในความคิดเรื่องการใช้เพลงในการต่อสู้ทางชนชั้น จากการศึกษาผลงานศิลป์เพื่อชีวิต ศิลป์เพื่อประชาชน งานแปล งานวรรณกรรม และบทเพลงที่ จิตร ภูมิศักดิ์ …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง – เหง้ารากเพลงเพื่อชีวิตไทย

เสียงขับเพลงกลอนเมื่อครั้งอดีตเคยก้องกังวานสะท้อนไปทั่วท้องทุ่งคุ้งน้ำ ลำนำแห่งบทเพลงที่ถ่ายทอดเป็นถ้อยแถลงแห่งความสุข ความทุกข์ และสะท้อนให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านชนบท สืบต่อเป็นตำนานควบคู่กับสังคมชนบทไทยมาแต่กาลก่อน อันถือเป็นเพลงชาวบ้าน ที่สามารถบ่งบอกความรู้สึกนึกคิด คติชีวิต ของชาวบ้านได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เพราะเป็นความนึกคิดที่ออกมาอย่างซื่อตรงและถูกกลั่นกรองมา …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

อิทธิพลเพลงเพื่อชีวิตไทย จากเพลงต่อต้านสงคราม/สังคมในอเมริกา – ชมคลิป

การที่ประเทศไทยพัฒนาตามแบบสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอิทธิพลต่อการศึกษาการดำเนินชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมการเมืองครั้งสำคัญนี้ มีผลต่อวงการศิลปกรรมของไทยหลายประการโดยเฉพาะด้านเพลง จากการที่สังคมไทยได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารดีขึ้น ก่อให้เกิดการหลั่งไหลถ่ายทอดทางวัฒนธรรม มีผลกระทบต่อความคิดความเป็นอยู่ ในทศวรรษ 1960 …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

พัฒนาการเพลงเพื่อชีวิต

ที่มาของ “เพลงเพื่อชีวิต” ของไทยในยุคแรกเราไม่สามารถแยกได้ว่า กระบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมและความคิดนั้นว่ารับจากที่ใดได้โดยตรง นอกจากจะกล่าวว่านักคิด นักเขียน หรือผู้ฟังจะรับมาจากสภาพสังคมที่ล้อมรอบพวกเขา การผสมผสานแนวคิดและรูปแบบซึ่งเป็นหน้าที่หลักของศิลปินที่จะสร้างสรรค์ และเสนอเป็นความรื่นรมย์ที่สอดแทรกความคิดให้กับคนในสังคม พัฒนาการของบทเพลงเพื่อชีวิต …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เพลงเพื่อชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้ยากไร้ เพื่อชีวิตใหม่…ของผู้ถูกกดขี่

คำว่า เพลงเพื่อชีวิต เป็นคอลัมน์หนึ่งซึ่ง พิชิต จงสถิตย์วัฒนา ได้เขียนไว้ในหัวข้อที่ว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเป็นทาสเพลงเพื่อชีวิต ซึ่งเขาได้เรียบเรียงมาจากเรื่อง Blues People ของ Leroi Jones เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์งานเพลงของพวกนิโกรคนดำที่ได้รับความทุกข์ยากประเภทเพลงบลู และ พิชิตได้เสนอว่าสักวันหนึ่งจะได้ยินเสียงชาวนาไทยร้องเพลงพื้นบ้านที่ว่า “ฝนไม่ตกมา …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

จาก ‘ประชาธิปไตย’ ถึง ‘เผด็จเกิร์ล’ : เพลงเพื่อชีวิตแบบสมัยก่อนหายไปไหน? (ฐิติพล ปัญญาลิมปนันท์) – ชมคลิป

บทบาทของเพลงเพื่อชีวิตในการพูดถึงสังคมและการเมืองเริ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2516-2519 และพัฒนาไปตามเหตุการณ์บ้านเมือง ก่อนจะปรับตัวเข้าสู่ความเป็นธุรกิจ จนถูกมองว่าเพลงเพื่อชีวิตแบบที่ว่านี้ ได้หยุดอยู่ในอดีตและเลือนหายไปจากสื่อกระแสหลัก การเมืองในเพลงเพื่อชีวิต “อย่างผู้นำต้องมาจากการเลือกตั้ง ใครอยากเป็นบ้าง …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

Blowin’ in the Songs : 6 เพลงประท้วงคลาสสิก (ประมวล ดาระดาษ) – ชมคลิป

บนเวทีปราศรัยของการชุมนุมประท้วงทางการเมืองนั้น กิจกรรมของผู้เข้าร่วมการชุมนุม นอกจากการปราศรัย การแสดงละครเสียดสี การโต้ตอบถ้อยสงสัยแบบย้อนแย้งวาทกรรม การใช้วาทศิลป์ปลุกเร้า การกล่าวสุนทรพจน์ ฯลฯ ดังนี้แล้ว การร้องเพลง …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เพลงเพื่อชีวิตสิ้นมนต์ขลัง (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน (2557) ที่ผ่านมา มีประกาศจากเพจสมุทรปราการทูเดย์ว่า ตามกำหนดเดิมจะมีงานแสดงคอนเสิร์ตสองขุนพลเพลง คือ คาราบาว พบ …

Hilight ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ดนตรีประท้วง (กิรณา อินทร์ชญาณ์) – ชมคลิป

เสียงกลองที่กระทบกันเป็นจังหวะไม่ตก Volume ในละแวก กลุ่มยึดครองวอลล์ สตรีท ซัคคอตติปาร์ค เกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ที่กลายเป็นพื้นที่จุดชนวนลามไหลออกนอกประเทศ ตามปฏิญาณร่วมกัน …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เมื่อ “มิดะ” ครูชำนาญโลกีย์สอนลีลาแก่ชายหนุ่ม “ไม่เคยมี” ในสังคมของอาข่า (Matichon Online) – ชมคลิป

เราเคยรู้จัก “มิดะ” มาแล้วกว่า 30 ปี ผ่านเพลงของ “จรัล มโนเพ็ชร” ศิลปินล้านนาผู้ล่วงลับ แต่งเพลงเกี่ยวกับสาวงามผู้นี้ไว้ …

บทกวี ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เกิดในรั้วมหาลัย ไปตายคาโรงเบียร์ (MG)

อย่าไปโทษ คนรุ่นใหม่ ให้มากนักหัดรู้จัก โทษใจ ในตัวบ้างเป็นนักคิด ใยไม่คิด ให้เกิดทางเป็นนักฟัง ใยไม่ห่าง เพลงหากิน เป็นนักร้อง …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ความเป็นเมืองเคิบของ จรัล มโนเพ็ชร (ธเนศวร์ เจริญเมือง)

“กำเมือง ถ้าคนเมืองบะอู้ แล้วไผจะอู้เจ้า?” – เสียงผู้ประกาศสาว ที่คั่นรายการต่าง ๆ , 2551 สถานีวิทยุล้านนา เชียงใหม่, …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เพลงเพื่อชีวิตและสังคม… ในทัศนะของ เอ้ นิติ’กุล

สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องที่สังคมไทยเริ่มหันมาให้ความสนใจ อาจจะเป็นเพราะในสังคมไทยได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากในหลายเรื่อง เช่น ค้ามนุษย์ เด็ก ผู้หญิง ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ถูกนำมาเผยแผ่ความจริงให้คนในสังคมรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ มากมาย ดนตรีและเพลงเพื่อชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

25 ปี ของ “ม้าแก่” เสียงครวญจากซากความคิดก้อนหนึ่ง (นสพ. มติชน)

ในจักรวาล 25 ปี บนโลก เท่ากับการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ 365 รอบ ซึ่งเทียบกับอายุ 4.57 พันล้านปีของตัวเองแล้ว …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ประวัติเพลง “ลิงทะโมน” ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ – ชมคลิป

ลิงทะโมนคำร้อง – ทำนอง : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ลิงทะโมนเอย  กระโจนตามต้นไม้ โผเข้าต้นหมากไฮ หมากไม้ไล่ชิง คนทะโมนเอย  แอบซุ่มตามพุ่มไม้ ตาก็จ้องมองไป ปืนไฟก็ไล่ยิง …

กลุ่มรองเท้าแตะ ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ประวัติเพลง “คนสร้างบ้าน” ของ วัฒน์ วรรลยางกูร

“คนสร้างบ้าน” คือเพลงที่ค่ายฯ ทุกค่ายฯ ร้องกัน บางค่ายฯ จะมีท่าประกอบ (อธิบายท่าไม่ถูก) แต่ละค่ายฯ ร้องกันหลายจังหวะ หลายๆ …

กลุ่มรองเท้าแตะ ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ประวัติเพลง “ประชาธิปตน” ของ หวัน ภูไท

ผมเดินทางเข้าตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตามหาคู่สามีภรรยา อดีตชาวค่ายอาสาฯ ม.รามคำแหง สิ่งที่ทำให้ผมสนใจตัวตนพี่ทั้ง 2 นอกจากบทบาทความเป็นชาวค่ายอาสา ก็คือบทบาทการเป็นนักดนตรี เคยมีอัลบั้มเป็นของตัวเอง ในนามวง …

กลุ่มรองเท้าแตะ ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ประวัติเพลง “เธอวันนี้” ของ วงนางนวล

ค่ายฯ หนึ่งทางภาคเหนือ…เมื่อหลายปีมาแล้ว ในระหว่างที่พวกเรากำลังนั่งผ่อนคลายรอบกองไฟ หลังจากการสรุปงานประจำวัน ผมก็ยังรับบทบาทเดิมก็คือ มือกีตาร์ รุ่นน้องผมคนหนึ่งเดินมานั่งข้างๆ พร้อมวางหนังสือเพลงค่ายฯ แบบทำมือ (ถ่ายเอกสาร) …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

จากพยาบาล สู่คนเล่าตำนานเพลง “แอ๋ม กลุ่มสลึง”

“ปฏิวัติโค่นล้มสังคมแบบเก่าปฏิวัติเพื่อเราประชาชาติไทยมาร่วมกันดันกงล้อประวัติศาสตร์สู่เอกราชจริงแท้และสดใสจับอาวุธถั่งโถมโหมแรงไฟเพื่อก้าวไกลแห่งสังคมอุดมการณ์…” เมื่อเสียงเพลง “ถั่งโถมโหมแรงไฟ” ดังแว่วมา แอ๋มเล่าว่าเธอรู้สึกคล้ายกับทุกสิ่งรอบ ๆ ตัวหยุดเคลื่อนไหว เว้นแต่ภาพในหัวของเธอที่กำลังโลดแล่นจินตนาการไปตามบทเพลงนั้น…นับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่ได้ยินเสียงเพลงมาตอกย้ำโครงสร้างทางสังคมแห่งการกดขี่ นอกเหนือจากเพลงรัก ๆ ใคร่ ๆ …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ลูกโซ่ ลูกศร – New Hope ของวัยรุ่นไทย

ในสังคมยุค Digital เรามักจะได้ยินถ้อยคำจาก “ผู้ใหญ่” ที่คอยแสดงความเป็นห่วงเป็นใยในตัวเด็กวัยรุ่นไทยอยู่เสมอ ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นอยู่ เพราะสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเร็วมากซะจนตามกันแทบไม่ทัน แฟชั่นก็หวือหวา สิ่งยั่วยุ ความรุนแรง …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เปิดขบวนการเพลงใต้ดิน 6 ตุลา 2519 (กองบรรณาธิการ หนังสือเพลงดนตรี)

ในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์เพลงไทยสากล ช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 “นารถ ถาวรบุตร” บรมครูนักแต่งเพลงแบ่งแนวเนื้อหาของเพลงได้เป็น 3 กลุ่มคือ …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ผู้พิชิตสรวงสวรรค์ : Conquest of Paradise (กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์) – ชมคลิป

สองฟากระหว่างทางเดิน… ในความเพลิดเพลินนั้นจักต้องระวังภัยพาล เส้นทางเดินของนักเดินทาง มีเรื่องราวให้ค้นหาเก็บเกี่ยวมากมาย ผู้สัญจรผ่านมาล้วนแปลกหน้า อาจได้กล่าวคำทักทายหรือเมินเฉยผ่านเลยไป ครั้นเหนื่อยนักหยุดพักใต้ร่มไม้รายทาง รอให้ตะวันคล้อยหน่อยหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยย่างก้าวไป โดยไม่ลืมที่จะฝากคำคารวะรำลึกในคุณต่อร่มไม้ใบบัง อันเคยได้คุ้มฟ้าฝนแดดยามก่อนจากลา …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เมื่อป่าเปลี่ยนสี….ฉันจะกลับมา (กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์)

ก่อนการเปลี่ยนไปของฤดูกาล มักมีสิ่งบอกเหตุราวกับจะเตือนให้รู้ การมาเยือนของสิ่งต่าง ๆ สัมพันธ์เกี่ยวโยงกันโดยการจัดการของธรรมชาติ มีการบอกกล่าวกันล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละภูมิประเทศ เมื่อฤดูกาลเปลี่ยน สัตว์ป่าจึงต้องปรับสภาพการดำรงค์ชีวิต บางจำพวกเริ่มมีกสะสมอาหาร …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน อรรณพ นิพิทเมธาวี

แด่…..หมาป่าเฒ่า ผู้ใจดี – ชมคลิป

– 1 – เย็นวันหนึ่งกลางปี พ.ศ. 2546 – ผมเดินทางไปซอยสามัคคี แจ้งวัฒนะ ตามคำนัดกับเพื่อนรุ่นน้อง …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ด้านมืดของสรวงสวรรค์ : Dark Side of Paradise (กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์)

– 1 – …เป็นกำลังใจแด่ผีเสื้อปีกบางตัวนั้น…. แต่ละย่างก้าวยามย่ำลงไปบนพื้น ทำให้เกิดเสียงบดเบียดของใบไม้แห้งที่ทับถมกันหนาบนลานใต้ไม้ใหญ่ ครั้นหยุดเดิน เสียงนั้นจึงหยุดไปตามจังหวะก้าวของฉันไปด้วย ลมหายใจของฤดูกาลนี้ยะเยือกเย็น โรยมาแต่ละครั้งพาให้สะท้านไปทั้งตัว …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

จุดประกาย… คีต (ดนตรี) เพื่อจิตสาธารณะ (นพ. เหวง โตจิราการ) – ชมคลิป

“คีตกวี” เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางมาก ผมคงไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด จึงขอย่อส่วนลงมากล่าวถึงเฉพาะในเรื่อง “เพลง” เท่านั้น และแม้แต่ในเรื่อง “เพลง” เองก็เช่นกัน ยังคงครอบคลุมปริมณฑลที่กว้างขวางใหญ่โตเกินกว่าที่ผมจะรอบรู้ไปได้ทั้งหมด …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

มาลีฮวนน่า วงแตก!!

ไม่เคยมีคอเพลงเพื่อชีวิตคนใต้ คนใดคาดคิดว่าจุดแตกหักและความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง โดยมีผลประโยชน์เรื่องเงินๆ ทองๆ เป็นเงื่อนไขสำคัญจะเกิดขึ้นกับวงดนตรีเพื่อชีวิตวงดังที่อยู่ในหัวใจของคนภาคใต้ หรือคนภาคอื่น ๆ ทั้งประเทศอย่าง วงมาลีฮวนน่า วันนี้ชัดเจนแล้วว่า 2 …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

มาลีฮวนน่า ดอกไม้ดนตรีเพื่อชีวิต

รากกำเนิดของวงมาลีฮวนน่าเริ่มต้นเมื่อปี 2534 โดยกลุ่มนักศึกษาศิลปะที่รวมตัวกันโดย คฑาวุธ ทองไทย ช่วงนั้นกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร, ธงชัย รักษ์รงค์ เล่นดนตรีอยู่ตามผับทางใต้, สมพงค์ …