ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

สายธาร ตำนานศิลป์ – แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย (วงศ์ไหม เมืองล้านนา)

ถ้าจะพูดถึงเรื่องราวในแวดวงวรรณกรรมไทย นักคิดนักเขียนที่เริ่มปรากฏแนวทางในการพยายามค้นหา คำตอบเกี่ยวกับศิลปะเพื่อมหาชนนั้น คงต้องจดจำและจารึกชื่อ กุหลาบ… Read More »สายธาร ตำนานศิลป์ – แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย (วงศ์ไหม เมืองล้านนา)

เส้นทางเพลงเพื่อชีวิต จาก พ.ศ. 2480 ถึงปัจจุบัน

ประเภทของเพลงไทยในประวัติศาสตร์ แนวเนื้อหาเพลงไทยสากลในยุคแรก ช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ… Read More »เส้นทางเพลงเพื่อชีวิต จาก พ.ศ. 2480 ถึงปัจจุบัน

ตำนานเพลง จิตร ภูมิศักดิ์

“รวมพลังพวกเราเหล่ากรรมกรไทยเทิดเกียรติไว้ด้วยใจมุ่งมานะบากบั่นตื่นเถิดสามัคคีพร้อมเพรียงร่วมใจกันเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตและโลกทั้งมวล หยาดเหงื่อและแรงงานที่หลั่งเปรียบดังกระแสธารกว้างใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตมวลประชาไทยและพัฒนาโลกให้รุดเร็วมา นำขบวนการสังคมไม่หวาดหวั่นเป็นกองทัพหน้าสำคัญที่ฟันฝ่าอย่างเชื่อคำที่มอมเมาว่าเราไร้ค่าโลกก้าวมาเพราะงานและเหงื่อชนชั้นใด ใครเล่าคอยกั้นกาง ใครเล่าขวางพลังเราไว้กรรมกรจงตื่นเถิด… Read More »ตำนานเพลง จิตร ภูมิศักดิ์

แสงนภา บุญราศรี (2461-2496)

หากวัดจากหลักกิโลเมตรทางประวัติศาสตร์สังคมไทย พ.ศ. 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบบประชาธิปไตย พ.ศ.… Read More »แสงนภา บุญราศรี (2461-2496)

เพลงพื้นบ้านไทย เพลงชีวิตนอกศตวรรษ

ก่อนจะเกิดเพลงชีวิตในยุคของเพลงไทยสากล หลัง พ.ศ. 2475 เนื้อหาสะท้อนภาพชีวิตและสังคมไทย… Read More »เพลงพื้นบ้านไทย เพลงชีวิตนอกศตวรรษ

เพลงเพื่อชีวิต หลัง 6 ตุลาคม 2519

เพลงเพื่อชีวิตที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2517-2519 นั้น เป็นช่วงที่กระแสการเมืองเปลี่ยนแปลงมาก… Read More »เพลงเพื่อชีวิต หลัง 6 ตุลาคม 2519

การศึกษาวงดนตรีเพลงเพื่อชีวิตของนักศึกษาปัญญาชน

บทเพลงเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่สะท้อนความคิดความรู้และไห้ความบันเทิงกับผู้ฟัง การพิจารณาว่าบทเพลงใดมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดนั้น เนื้อเพลงจะบอกได้แต่เพียงการสื่อความหมายที่ดีหรือไม่ แต่เพลงที่ดีที่จะปลุก เร้าอารมณ์ผู้ฟังได้จะต้องมีองค์ประกอบอื่น… Read More »การศึกษาวงดนตรีเพลงเพื่อชีวิตของนักศึกษาปัญญาชน

อิทธิพลเพลงเพื่อชีวิตไทย จากกระแสเพลงปฏิวัติจีน – ชมคลิป

นอกจากปัญญาชนจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเพลงตะวันตก แนวความคิดเรื่องศิลปวัฒนธรรมโดยกระแสการเมืองของจีนมีส่วนสำคัญอยู่ด้วย โดยเฉพาะในความคิดเรื่องการใช้เพลงในการต่อสู้ทางชนชั้น จากการศึกษาผลงานศิลป์เพื่อชีวิต ศิลป์เพื่อประชาชน… Read More »อิทธิพลเพลงเพื่อชีวิตไทย จากกระแสเพลงปฏิวัติจีน – ชมคลิป

เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง – เหง้ารากเพลงเพื่อชีวิตไทย

เสียงขับเพลงกลอนเมื่อครั้งอดีตเคยก้องกังวานสะท้อนไปทั่วท้องทุ่งคุ้งน้ำ ลำนำแห่งบทเพลงที่ถ่ายทอดเป็นถ้อยแถลงแห่งความสุข ความทุกข์ และสะท้อนให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านชนบท สืบต่อเป็นตำนานควบคู่กับสังคมชนบทไทยมาแต่กาลก่อน… Read More »เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง – เหง้ารากเพลงเพื่อชีวิตไทย

อิทธิพลเพลงเพื่อชีวิตไทย จากเพลงต่อต้านสงคราม/สังคมในอเมริกา – ชมคลิป

การที่ประเทศไทยพัฒนาตามแบบสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอิทธิพลต่อการศึกษาการดำเนินชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมการเมืองครั้งสำคัญนี้ มีผลต่อวงการศิลปกรรมของไทยหลายประการโดยเฉพาะด้านเพลง จากการที่สังคมไทยได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี… Read More »อิทธิพลเพลงเพื่อชีวิตไทย จากเพลงต่อต้านสงคราม/สังคมในอเมริกา – ชมคลิป

พัฒนาการเพลงเพื่อชีวิต

ที่มาของ “เพลงเพื่อชีวิต” ของไทยในยุคแรกเราไม่สามารถแยกได้ว่า กระบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมและความคิดนั้นว่ารับจากที่ใดได้โดยตรง นอกจากจะกล่าวว่านักคิด… Read More »พัฒนาการเพลงเพื่อชีวิต

เพลงเพื่อชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้ยากไร้ เพื่อชีวิตใหม่…ของผู้ถูกกดขี่

คำว่า เพลงเพื่อชีวิต เป็นคอลัมน์หนึ่งซึ่ง พิชิต จงสถิตย์วัฒนา ได้เขียนไว้ในหัวข้อที่ว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเป็นทาสเพลงเพื่อชีวิต ซึ่งเขาได้เรียบเรียงมาจากเรื่อง Blues People ของ Leroi… Read More »เพลงเพื่อชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้ยากไร้ เพื่อชีวิตใหม่…ของผู้ถูกกดขี่

Blowin’ in the Songs : 6 เพลงประท้วงคลาสสิก (ประมวล ดาระดาษ) – ชมคลิป

บนเวทีปราศรัยของการชุมนุมประท้วงทางการเมืองนั้น กิจกรรมของผู้เข้าร่วมการชุมนุม นอกจากการปราศรัย การแสดงละครเสียดสี การโต้ตอบถ้อยสงสัยแบบย้อนแย้งวาทกรรม… Read More »Blowin’ in the Songs : 6 เพลงประท้วงคลาสสิก (ประมวล ดาระดาษ) – ชมคลิป

ดนตรีประท้วง (กิรณา อินทร์ชญาณ์) – ชมคลิป

เสียงกลองที่กระทบกันเป็นจังหวะไม่ตก Volume ในละแวก กลุ่มยึดครองวอลล์ สตรีท… Read More »ดนตรีประท้วง (กิรณา อินทร์ชญาณ์) – ชมคลิป