Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
Hilight ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เพลงเพื่อชีวิต หลัง 6 ตุลาคม 2519

เพลงเพื่อชีวิตที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2517-2519 นั้น เป็นช่วงที่กระแสการเมืองเปลี่ยนแปลงมาก ภายหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นต้นมา …

Hilight บทความ

ให้เหล้า ≠ แช่ง (นิธิ เอียวศรีวงศ์)

ให้เหล้าไม่มีทางเท่ากับแช่งได้เลย เพราะเหล้ามีความหมายมากกว่าน้ำเมาในวัฒนธรรมไทย อย่างน้อยที่ผมนึกออกทันทีเหล้ามีความหมายอีกสามอย่าง เหล้าถูกใช้เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับผีมาแต่โบราณ ในวรรณคดีเรื่อง ขุนเจื๋อง ก่อนเลี้ยงเหล้ากัน เขาจะสาดเหล้าในจอกขึ้นไปบนฟ้าด้านหลัง เพื่อถวายให้แถนได้ดื่มก่อนเสมอ และในเมืองไทยสืบมาจนทุกวันนี้ …

Hilight กลุ่มรองเท้าแตะ อรรณพ นิพิทเมธาวี

อัลบั้ม เพลงค่ายฯ (ที่ว่าง…ระหว่างเส้นลวด 6 สาย) – ชมคลิป

เมื่อวัยรุ่น…ผมอยากเป็นนักดนตรีอาชีพ อยากมีอัลบั้มเป็นของตัวเอง… แต่มันก็ล้มเหลวไป จากนั้นผมหันไปทำค่ายอาสาฯ ทำงานเพื่อสังคม แต่เสียงเพลงและดนตรีก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตผมอย่างสม่ำเสมอ อัลบั้ม “เพลงค่ายฯ (ที่ว่าง…ระหว่างเส้นลวด 6 …