Showing: 1 - 10 of 36 RESULTS
Storytelling

กบหูหนวก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีกบอยู่ฝูงหนึ่งกำลังพากันกระโดดเข้าไปหากินในป่าลึก ทันใดนั้น! มีกบ 2 ตัวในฝูง พลัดหล่นลงไปในหลุมที่ลึกและกว้างมาก กบทั้ง 2 จึงพยายามกระโดดกลับขึ้นมา …

Storytelling

ความแตกต่าง

เศรษฐีคนหนึ่งอยากให้ลูกชายของเขาได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่มี “ความยากจน” เป็นอย่างไร เขาจึงตัดสินใจส่งลูกชายของเขาลองไปใช้ชีวิตใน “ชนบท” ยากจนทั้งหมด 3 วัน และเมื่อวันที่ลูกชายของเขากลับบ้าน นี่คือ …

Storytelling

18 ภาพถ่ายสะเทือนโลก : Amazing Photographs Series#6

ภาพถ่ายนี้ได้แสดงความเหมือนของสมรภูมินองเลือดระหว่าง สมรภูมิแห่งเกตติเบิร์ค (Battle of Gettysburg) และสมรภูมิสงครามกลางเมืองแห่งสหรัฐ บันทึกภาพไว้โดย Timothy H. O’Sullivan ในบันทึกสารคดีแห่งสมรภูมิ ภาพนี้ได้ถ่ายทอดห้วงอารมณ์ที่หลากหลาย …