ชีวิตของคนกลุ่มน้อย ที่แสนจะไร้ความหมายในเมืองที่สีสันของชีวิตมากมายกำลังโลดแล่น…
ชีวิตคุณละ? ความหมายของชีวิตคุณ ในเมืองที่คุณอาศัยอยู่… อย่างไร้… ตัวตน?

จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม