ก็อยากจะเขียน…เพลงฝันมาปันเจ้า
ก็อยากจะเขียน…เพลงเหงารักที่ห่างหาย
ก็อยากจะกล่อม…ปลอบใจเจ้าให้มันคลาย
ก็อยากจะเป็น…คนช่วยระบายยามทุกข์ตรม

ก็อยากจะควง…แขนนั้นก้าวเคียงคู่
ก็อยากจะอยู่…เป็นเพื่อนรักอย่างสุขสม
ก็อยากจะร้อง…เพลงรักจากดาวโดม
ก็อยากจะสุข…สมรักฝากเจ้าใจ

ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ
บ้านนครพนม, 26 พฤษภาคม 2557