โอ้เมืองไทยนี้มีตำ-
นานคือเมืองคำ
แลใคร บ่ เคย เข็ญขร

มีศิลาจารึกลือขจร
โคลงฉันท์กาพย์กลอน
ก็ว่าบมีเวรภัย

แสนสระนุกทุกทั่วกรุงไทย
ไพร่ฟ้าหน้าใส
ประดุจด้าวแดนสวรรค์

ชาวประชาหากินด้วยกัน
ซื้อขายให้ปัน
บมีจะเป็นปากเสียง

เทวราชบมิรู้ลำเอียง
รู้เปรียบเทียบเคียง
จะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพราะเมืองไทยนี้มีตำ-
นานคือเมืองคำ
เพราะใครบเคยเข็ญขร

จึงกระเดื่องเลื่องล้ำกำจร
ทั่วทุกนคร
มาขุดเอาทองแดนไทย

เพราะสนุกสุขนักนี่กระไร
ไพร่ฟ้าหน้าใส
เพราะซีดเพราะเซียวเขียวขม

เพราะบมีปากเสียงเวียงรมย์
จึงเลยรันทม
บอาจจะถ้อพาที

เพราะทวยราษฎร์ล้วนเสรี
ขายค้าฆ่าตี
ก็ตามอำเภอใจพาล

เพราะทรงธรรมรัชย์ชัชวาลย์
แผ่นดินจึงดาล
ประดุจประดงกำเดา

นายผี (อัศนี พลจันทร์)
พ.ศ. 2495