…เสน่ห์หอม …ล้อมกาย …ยามสายฝน
…โปรยปรายหล่น …พร่างพรู …ไม่รู้สิ้น
…หยดกระเด็น …เซ็นซ่าน …บนลานดิน
…ส่งไอกลิ่น …จากป่า …บนธาตรี

พฤกษา ธาตรี