รักแท้ ???

…คือ… สิ่งที่ไม่มีตัวตน
…คือ… การเสียสละ
…คือ… ความเข้าใจ
…คือ… ตลอดไป
…คือ… สิ่งไม่ตาย
…คือ… ???

มีคนมากมายที่ยังไม่รู้ว่ารักแท้คืออะไร
ต้องสัมผัวด้วยตัวเองเท่านั้น
ถึงจะรู้ว่ารักแท้คืออะไร???

รักแท้ของคุณหล่ะ
คืออะไร ???

เด็ก ม.ปลาย CM