“จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม” เปิดอดีตบาดแผล ‘ถังแดง’ คนสมัยนั้นจำ-เล่าอย่างไร ? : Matichon TV

งานเสวนา “วัตถุพยาน กับความทรงจำบาดแผล | เปิดนิทรรศการ ประจักษ์ I พยาน” วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา

วิทยากร

  • นัดดา เอี่ยมคง พี่สาว ดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลา
  • ธนาวิ โชติประดิษฐ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • จุฬารัตน์ ดำรงวิธีธรรม ผู้เขียน ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอนในสังคมไทย
  • ธนาพล อิ๋วสกุล ผู้จัดการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา
  • ดำเนินรายการโดย กษิดิศ อนันทนาธร ผู้จัดการโครงการระดมทุนสร้าง “สวนป๋วย” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์