Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS
ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เพลงเพื่อชีวิต หลัง 6 ตุลาคม 2519

เพลงเพื่อชีวิตที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2517-2519 นั้น เป็นช่วงที่กระแสการเมืองเปลี่ยนแปลงมาก ภายหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นต้นมา …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เปิดขบวนการเพลงใต้ดิน 6 ตุลา 2519 (กองบรรณาธิการ หนังสือเพลงดนตรี) – ชมคลิป

ในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์เพลงไทยสากล ช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 “นารถ ถาวรบุตร” บรมครูนักแต่งเพลงแบ่งแนวเนื้อหาของเพลงได้เป็น 3 กลุ่มคือ …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

ฟื้นอดีต ตะวันเพลิง (สุขุม เลาหพูนรังษี)

ละครสลึงเดียว ประมาณกลางหรือปลายปี 2517 ผมจำไม่ได้แน่ชัดรัฐบาลของท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ประกาศขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ในกรุงเทพมหานคร (ซึ่งในตอนนั้นกิจการรถเมล์เป็นของเอกชน ยังไม่ได้รวมเป็น ขสมก. …