เคยตั้งคำถามกันไหมว่า
เราเกิดมา และมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร…

เพื่อความฝัน
เพื่อศรัทธา
เพื่อความหวัง
เพื่อครอบครัว
เพื่อคนที่เรารัก
เพื่อคนที่รักเรา
เพื่อเพื่อน
เพื่อช่วยคนอื่น
หรือ เพื่อตัวเอง…

จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม
7 กรกฎาคม 2552, ในโมงยามที่คำถามเดิม ๆ กลับมาอีกหน