Showing: 1 - 15 of 15 RESULTS
กลุ่มรองเท้าแตะ

ฟื้นชีวิตคีตศิลป์พื้นบ้าน สืบสานวงดนตรี “ตอ-ยอ  ฮอร์น” : กลุ่มเยาวชนสืบสานดนตรีพื้นบ้าน จ.แม่ฮ่องสอน – ชมคลิป

เสียงดนตรีสำเนียงแปลกหูดังขึ้น ณ ลานโตคิว ห้างมาบุญครอง ในงาน ActArt Festival เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้หันมาสนใจในทันที ประกอบกับการแสดงจินตลีลาบนเวทีก็มีความแตกต่างไปจากนาฏศิลป์ที่คุ้นเคยกันในภาคกลาง ดนตรีชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า …

กลุ่มรองเท้าแตะ

อนุรักษ์กลองสะบัดชัย ร่วมสานสายใย หัวใจล้านนา : ชมรมดอกหญ้าอาสา พณิชยการเชียงราย จ.เชียงราย – ชมคลิป

เสียงกลองเร้าใจเรียกให้นักท่องเที่ยวบนถนนคนเดินหันมาให้ความสนใจ บ้างจับกลุ่มนั่งริมขอบทางรอชมการแสดง บางส่วนยืนมองดูอยู่ห่าง ๆ เพราะทราบว่าจะมีการแสดง “พ่นไฟ” ด้วย อีกฟากหนึ่งหนุ่ม ๆ สมาชิกจากชมรมดอกหญ้าอาสา …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ศิลปะจากป่าชายเลน : กลุ่มเด็กชายเลรักษ์ป่าชายเลน บ้านทองหลาง จ.พังงา – ชมคลิป

เสียงคลื่นที่ชวนให้นักท่องเที่ยวหลงใหลในเสน่ห์ของทะเลภาคใต้นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อผู้คน ยังมีความงดงามของธรรมชาติอีกหลายส่วน ที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้คนอยู่ได้อย่างมีความสุข ความตระหนักในความสำคัญของธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของการรัก หวงแหน และช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่กับมนุษย์ไปได้นาน ๆ ที่บ้านหล่อยูง… …

กลุ่มรองเท้าแตะ

สืบสานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปะสัมพันธ์คนสองวัย : กลุ่มฟองใต้สร้างสรรค์รักท้องถิ่น จ.เพชรบูรณ์

โครงการสืบสานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปะสัมพันธ์คนสองวัย จุดเริ่มต้นเกิดจากพื้นฐานการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ที่ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร ทำไร่ทำนา โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เนื่องจาก ชุมชนฟองข้าว ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว …

กลุ่มรองเท้าแตะ

คบเด็กสร้างเรื่อง : กลุ่มเยาวชนคนสังเคราะห์แสง (Chlorophyll) จ.สุรินทร์

กลุ่มเยาวชนกับคนสังเคราะห์แสง หรือ กลุ่ม Chlorophyll เป็นกลุ่มเยาวชนที่แตกกลุ่มย่อยออกจากสถานีวิทยุคลื่น 106 เอฟเอ็ม กรีนเรดิโอ วิทยุสาธารณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยกลุ่มเยาวชนดังกล่าวมีแกนนำคนสำคัญและเป็นพี่ใหญ่ของน้อง …

กลุ่มรองเท้าแตะ ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ

ศิลป์ สาน สัญจร ภาพสะท้อนความสุข สู่ชุมชน : กลุ่มมาลัยดาว จ.สงขลา – ชมคลิป

ศิลปะกับนักขับเคลื่อน กลุ่มมาลัยดาว ถือเป็นกลุ่มคนทำงานทางด้านศิลปะที่เกิดขึ้นจาก “พี่เณศ” ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ พี่ใหญ่ของกลุ่มที่คิดจัดตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้นมาเพื่อทำงานศิลปะกับชุมชน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมงานศิลปะให้สอดคล้องและบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนมากกว่าที่จะใช้งานศิลปะเพียงแค่การวาดภาพหรือร้องรำทำเพลง “พี่เรียนจบปริญญาตรีมาทางศิลปะ จบใหม่ …

กลุ่มรองเท้าแตะ

เยาวชนฅนรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญา ชาวประชามีสุข : กลุ่มเยาวชนฅนไทบ้าน จ.อุบลราชธานี – ชมคลิป

ใครว่าวัยรุ่นไม่มีพลัง คงต้องคิดใหม่ หากได้เจอการทำงานของ “กลุ่มเยาวชนฅนไทบ้าน” จ.อุบลราชธานี ที่รวมตัวกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน ด้วยแรงใจ แรงกาย และแรงความคิดของเยาวชนในหมู่บ้าน ผลงานปรากฏผ่านกิจกรรมของโครงการสานศิลป์รักถิ่นเกิด …

กลุ่มรองเท้าแตะ

มอตอง แดเจาะ ระบำกรีดยาง : วิถีวัฒนธรรม วิถีท้องถิ่น จ.ยะลา – ชมคลิป

มอตอง แกเจาะ ระบำเชื่อมสัมพันธ์  ระบำกรีดยาง หรือภาษาท้องถิ่นที่เรียกว่า มอตอง แกเจาะ เป็นระบำพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นท่ารำที่ผสมผสานมาจากการประกอบอาชีพกรีดยางของผู้คน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ดีเจเพื่อสิ่งแลดล้อม ตามรอยครูประเวียน บุญหนัก : กลุ่มเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าภูผาน้อย จ.เลย – ชมคลิป

“ศิลปะ คือเครื่องมือหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาชุมชน และธรรมชาติคือต้นกำเนิดศิลปะ” คำกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนที่นี่.. ป่าภูผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย นายทุนกับการแสวงหาผลประโยชน์จากชาวบ้าน ที่ชุมชนแห่งนี้ เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของนายทุนที่คิดจะแสวงหาผลประโยชน์จากชาวบ้านจากสภาพแวดล้อม …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ฮีตศิลป์ฮอยสว่าง สร้างภูมิคุ้มกันฯ จ.สกลนคร – ชมคลิป

จากกิจกรรมในโรงเรียนสู่โครงการสานศิลป์ฯ ดนตรีพื้นเมือง เป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาของอีสาน โดยเฉพาะภูมิปัญญาที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไปตามแต่ละภูมิภาคหรือท้องถิ่น อย่างเช่น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และมีศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น …

กลุ่มรองเท้าแตะ

เรียนรู้สืบสานศิลปะในงานบุญผะเหวด : กลุ่มเยาวชนบ้านหนองตอกแป้น จ.กาฬสินธุ์

เรียนรู้จากประเพณีท้องถิ่น…บุญผะเหวด ประเพณีตามฮีตอีสาน บุญผะเหวด เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นบุญประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเดือนสี่ (เดือนมีนาคม) ของทุกปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการเกษตรและการสืบต่อพระพุทธศาสนา โดยประเพณีดังกล่าว …

กลุ่มรองเท้าแตะ

นิทานชนเผ่าปกาเกอะญอ : กลุ่มเด็กและเยาวชนแม่นาจางเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน

“ผมชื่อ ชูสวัสดิ์ ครับ จะมาเล่านิทานเรื่อง ‘นอเตาะแตะ’ ครับ มี นอเตาะแตะ คนหนึ่ง วันหนึ่งเอาปืนไปยิงนก …

ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ

บทกวี – สานศิลป์…รักถิ่นเกิด (ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ)

สานศิลป์…รักถิ่นเกิดโลกบรรเจิดจากศิลป์สานจากอดีตมายาวนานผ่านตำนานกาลยืนยง สองมือของวัยเยาว์สองตาของผู้เฒ่าเฝ้ามั่นคงเลือนรางมิจบลงรุ่นต่อรุ่นคงก้าวไป เกิดเป็นเรื่องเล็กเล็ดแตกจากเม็ดผลิบานใหม่ขมขื่นชื่นกันไปร้อยหลากหลายศิลปะ สานศิลป์เพื่อวิถีทั้งดนตรี กวีวาทะรูปแบบแห่งอิสระ-เสรีแห่งจินตนาการ จากรุ่นสู่อีกรุ่นร่วมลงทุนร่วมสืบสานหลายแรงเป็นหลายล้านเพื่อสร้างสานบ้านของเรา วัฒนธรรมนำก่อเกิดความบรรเจิดมาร่วมสร้างเขียนเพลงบรรเลงทางต่างร่วมผสานสร้างสามัคคี ดนตรีแม้แตกแขนงแต่ไม่แกร่งแย่งแบ่งศักดิ์ศรีเส้นบรรทัดเขียนกวีเส้นดนตรีสร้างเยาวชน คนหนุ่มและคนสาวฝันถึงคราวดาวร่วงหล่นแสงงามกลางเมืองมนต์ไม่น่ายลให้หลงมอง เพราะเมืองดูแปลกตาวิถีอันมีค่าดูเศร้าหมองดาวงามดูละลองแผ่นดินร่ำร้องหาสิ่งงาม …

กลุ่มรองเท้าแตะ

โครงการสานศิลป์…รักษ์ถิ่นเกิด (ActArt Project)

เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบัน ต้องเผชิญกับปัญหา ปัจจัยเสี่ยงและสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มากมาย จาก “ข้อมูลเด็กไทยบนทางสามแพร่ง: บทสังเคราะห์กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด” โดย ดร.จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์ …