ชมรมค่ายฯ ABAC

(ก็แค่) …ผู้ชายคนหนึ่ง เอ กระจกเงา

ผู้ชายคนหนึ่ง… เรียนไม่จบ! ไม่มีงาน! ละลายความหมายของชีวิตในแต่ละวันด้วยการร่ำสุรา… การที่มีรุ่นน้องใจดีสักคนโทรมาชวนไปเลี้ยงเหล้าในยามค่ำคืนที่ไหนสักแห่งนั้น… Read More »(ก็แค่) …ผู้ชายคนหนึ่ง เอ กระจกเงา

ธรรมชาติยาตรา ตอนที่ 2 (เอ กระจกเงา)

เมื่อเรือข้ามมาถึงบ้านปากจก เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี สิ่งที่พบคือวามเสียหายและสูญเสียของพี่น้องที่นี่ เชื่อว่าไม่มีอะไรในประวิตศาสตร์บ้านเราที่จะนำความเสียหายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้อีกแล้ว… Read More »ธรรมชาติยาตรา ตอนที่ 2 (เอ กระจกเงา)

สวัสดีปีใหม่ ปี 2548 ที่พังงา (รุ่ง ตะวันแสงแรก)

สวัสดีปีใหม่ ปี 2548 (2005) ด้วยเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสลดใจเป็นอย่างมากสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ… Read More »สวัสดีปีใหม่ ปี 2548 ที่พังงา (รุ่ง ตะวันแสงแรก)

ค่าย 19 โรงเรียนภูหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี (17-31 ตุลาคม 2547)

พี่น้องครับ… ค่ายฯ เรายังอยู่ในใจเราไม่ได้หายไปไหนหรอก… เขาล้มได้แค่ตัวชมรม แต่ไม่มีใครล้มอุดมการณ์ค่ายได้… Read More »ค่าย 19 โรงเรียนภูหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี (17-31 ตุลาคม 2547)

RSA-ABAC Story ตอนที่ 7 “20 คน”

คืนมืดมน…..เด็กน้อยเดินลงมาจาก “ตึกกิจกรรม” ด้วยใจอันสับสน สันสบกับมาตราฐานคุณค่าความดีงามที่สังคมบัญญัติไว้ เด็กน้อยเป็นดั่งตัวแทนของคนหนุ่มสาวในโลกปัจจุบัน คนธรรมดา ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนักหนา… Read More »RSA-ABAC Story ตอนที่ 7 “20 คน”

เสวนา “แนวทางการทำค่ายฯ ของเด็กรุ่นใหม่” (ชมรมค่ายฯ ม.เกษมบัณฑิต)

เสวนา “แนวทางการทำค่ายฯ ของเด็กรุ่นใหม่”โดย ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยลัยเกษมบัณฑิตวันที่ 5 กันยายน… Read More »เสวนา “แนวทางการทำค่ายฯ ของเด็กรุ่นใหม่” (ชมรมค่ายฯ ม.เกษมบัณฑิต)

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและนักพัฒนา (13-15 สิงหาคม 2547)

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและนักพัฒนาวันที่ 13-15 สิงหาคม 2547โครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์พืช –… Read More »กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและนักพัฒนา (13-15 สิงหาคม 2547)

เสวนา “วิกฤติเด็กรุ่นใหม่…ภายใต้การครอบงำของระบบทุนนิยม”

เสวนา “วิกฤติเด็กรุ่นใหม่… ภายใต้การครอบงำของระบบทุนนิยม”งานวันเราอาสา ครั้งที่ 7วันที่… Read More »เสวนา “วิกฤติเด็กรุ่นใหม่…ภายใต้การครอบงำของระบบทุนนิยม”

วันเราอาสา ครั้งที่ 7 (5-6 กุมภาพันธ์ 2547)

ABAC ในสายตาของคนนอก หมายถึง การเดินทางมาถึงของทุนขนาดใหญ่ที่แฝงอยู่ข้างในความนึกคิดของนักศึกษา ..รูปแบบชีวิตที่พร้อมจะรับเอาทุก… Read More »วันเราอาสา ครั้งที่ 7 (5-6 กุมภาพันธ์ 2547)

เสวนา “เพลงเพื่อชีวิตในปัจจุบันยังรับใช้สังคมอยู่….จริงหรือ?”

เสวนา “เพลงเพื่อชีวิตในปัจจุบันยังรับใช้สังคมอยู่….จริงหรือ?”งานวันเราอาสา ครั้งที่ 6 โดย ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทวันที่ 6… Read More »เสวนา “เพลงเพื่อชีวิตในปัจจุบันยังรับใช้สังคมอยู่….จริงหรือ?”