Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
หนึ่ง น้ำโขง

ยักษ์ในกระติ๊บวิเศษ (โครงเรื่องหนังสั้น)

“วิเศษ” หนุ่มน้อยวัย 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เป็นผู้ที่มีปมด้อยไม่กล้าสู้คน อ่อนแอ ขี้อาย ไม่เข้มแข็งเหมือนดั่งเช่นชื่อตัวเองเลย …

หนึ่ง น้ำโขง

The Toilet

กบ ชายหนุ่มหน้าตาไม่เอาไหน แต่มีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยการคิดดี ทำดีเสมอ เขาไม่ต่างอะไรจากเด็กวัยรุ่นที่มุ่งหาความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา เขามีนิสัยอยู่อย่าง เมื่อได้ชอบหรือประทับใจกับสิ่งไหนหรือสถานที่ใดก็แล้วแต่ เขาก็มักที่จะปักใจกับสิ่งเหล่านั้นเสมอ และทำให้เขาต้องกลับไปยังจุดนั้นอีกหลาย ๆ …