เรื่องกล้วย ๆ ดูง่าย ๆ ดังปลอกกล้วย
เรื่องเฮงซวย ไม่ใช่กล้วย ด้วยปัญหา
เจอแต่กล้วย เจอแต่ง่าย กั้นปัญญา
กล้วยไม่กล้วย มีปัญญา ปัญหาไป

อรรณพ นิพิทเมธาวี
25 ตุลาคม 2556, บ้านเขว้า ชัยภูมิ