Photo by Annop Nipitmetawee

สวมหน้ากาก พรากวิญญาณ ม่านชีวิต
ใส่ปกปิด การรับรู้ ดูดีชั่ว
ใครก็ใส่ ใครก็สวม ปกป้องตัว
ซ่อนความกลัว จากความจริง จนชินตาย

อรรณพ นิพิทเมธาวี
3 มิถุนายน 2558 @ออฟฟิค