แต่ละข้ามแต่ละขั้นของบัณฑิต
ทุกย่างก้าวกว่าพิชิตล้วนยากเข็ญ
แต่ละช่วงแต่ละฉากล้วนยากเย็น
ทุกก้าวย่างกว่าจะเป็นแทบวายปราณ

ซึ่งสังคมเส็งเคร็งและโสโครก
พร้อมสับโขกใครใครที่ไม่ผ่าน
ค่านิยมปริญญาเหมือนปราการ
คอยแบ่งงานแบ่งเหงื่อแห่งเชื้อชน

ก็เหงื่อไคลของใครนั้นไหลหลั่ง
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันเผล็ดผล
เหงื่อซึ่งสร้างสร้างทางให้หลายหลายคน
ขึ้นหอคอยคอยปล้นเหงื่อคนกิน

สำหรับเธอถึงดั้นถึงบัณฑิต
หากความคิดแคบคับถึงทรัพย์สิน
รักษาตัวตามตำราจนชาชิน
กระซวกเลือดกำซาบลิ้นเหลือโอชะ

จึงบัณฑิตทรราชย์มีกลาดเกลื่อน
เสื้อครุยเปื้อนจมปลักความกักขละ
อนาคตข้างหน้าล้วนภาระ
เธอต้องกวาดกองขยะให้สังคม

แต่ละวารแต่ละวันของบัณฑิต
ต้องทำลายอภิสิทธิ์ที่สั่งสม
แต่ละก้าวแต่ละย่างต้องล้างล้ม
ความโสมมทั้งหมดด้วยมือเธอ

คมทวน คันธนู
นาฏกรรมบนลานกว้าง, มีนาคม 2525