เคยอยู่แต่ในที่มืด จะรู้จักแสงสว่างได้อย่างไร
ไม่เคยลิ้มรสเสรีภาพ ย่อมไม่อาธรต่อการจองจำ
ไม่รู้จักความจริง จึงเชื่อคำลวงโป้ปด

ปิดหู ปิดตา ปิดใจ ปิดสมอง ย่อมได้เสมอ
หากแต่ปิดได้เฉพาะตัวเอง …เท่านั้น

อรรณพ นิพิทเมธาวี
9 ธันวาคม 2556 @บ้านจันทราสุข