Photo by Annop Nipitmetawee

ฟ้าเปลี่ยนไป ใจเปลี่ยนแปลง
ดาวทอแสง แรงไฟฝัน
ตะวัน ชีวิต ขึ้นลงทุกวัน
พบผ่านผัน พลันจากไป

ใจคนเปลี่ยน เพียงลมผ่าน
หนาวน้ำค้าง ร้างเลือนร่ำ
หวั่นใจไหว ในถ้อยคำ
เปลี่ยนทุกวัน ชีวิตคน

จะเปลี่ยนฟ้า เป็นสีอื่น
เปลี่ยนกลางคืน เป็นสีขาว
เปลี่ยนฟ้ามืด ก็ไร้ดาว
เปลี่ยนเรื่องราว ด้วยคำลวง

ไม่รู้ ก็ต้องเรียน
ใช่ว่ายเวียน ในความเขลา
จะเปลี่ยนโลก ต้องเปลี่ยนเรา
จะเปลี่ยนเรา …ต้องเข้าใจ

อรรณพ นิพิทเมธาวี
13 กุมภาพันธ์ 2556