กี่หัวที่เหยียบข้าม
เพื่อไล่ตามความยิ่งใหญ่
ซากศพไร้หัวใจ
ใช่…เช่นใครเขามองเห็น

หลบลับเร้นแอบซุก
ทุกสิ่งอย่างที่ควรเป็น
กอบโกยอย่างเลือดเย็น
ไม่เห็นหัว ไม่เห็นธรรม

อรรณพ นิพิทเมธาวี
13 กุมภาพันธ์ 2556