หลงเชื่อ คำสรรเสริญ ที่โป้ปด
นึกเอาเอง ว่าได้หมด ทั้งเนื้อหนัง
มีอำนาจ ไร้ศรัทธา อนิจจัง
เป็นซากเจ้า ที่เบื้องหลัง เน่าเนื้อใน

อรรณพ นิพิทเมธาวี
19 กุมภาพันธ์ 2559 @บ้านจันทราสุข