Photo by Annop Nipitmetawee

ใบไม้หล่น ทิ้งเคว้งคว้าง
ดิ่งสู่ห้วง ความเดียวดาย
หากปรารถนา แห่งเจ้าหมาย
อยู่หรือตาย กลายธุลีมิขัดใจ

ละอองหนาว แห่งการพราก
กลบซากหวัง ดับความฝัน
ใต้แสงดาว ระยิบพรรณ
ซ้อนร่างช้ำ ซ้ำซากไร้เวลา

อรรณพ นิพิทเมธาวี
17 ธันวาคม 2557 @บ้านจันทราสุข