นอนกอด เจ้าตุ๊กตา ความเหงา
โศกซึมเศร้า เฝ้าตอกย้ำ ให้จมหาย
ห้วงความช้ำ ซ้ำ ๆ เดิม อันเดียวดาย
ตุ๊กตา ผู้โหดร้าย ไม่ปราณี

อรรณพ นิพิทเมธาวี
16 มิถุนายน 2558, บ้านจันทราสุข