จะมี…กี่คน…กันฤาเล่า
แม้นล้ม…จักลุก…สู่เป้าหมาย
ก้าวเดิน…ฟันฝ่า…คือแรงกาย
แล้วไซร้…แรงใจ…ใครดูแล

อย่าหวัง…เพียงพิง…อิงคนข้าง
อย่าอ้าง…เพียงลม…ไม่โบกไหว
อย่าคิด…เพียงเรา…ไม่มีใคร
อย่าไป…ยึดติด…เพียงรอบตัว

อาทิตย์…ยามเช้า…คือส่องแสง
จันทรา…ยามเย็น…คือสุกใส
เวลา…ผันเปลี่ยน…คือดับไป
มิอาจ…ต้านแรง…และทัดทาน

เทียนหนึ่ง…เทียนน้อย…เจ้าจุดไว้
เป็นไป…เจ้าสรรค์…สร้างความหวัง
ท่ามกลาง…มืดมิด…คือพลัง
หาไม่…ดับไป…ตามกาเล

จงเป็น…ผู้จุด…แสงสว่าง
จงสร้าง…แสงเทียน…สว่างไสว
ดูแล…เทียนนี้…ที่ในใจ
เก็บเป็น…แรงใจ…ตลอดกาล

พิราบขาว