นี่คือจดหมายถึงดวงดาว
ทั่วทุกดวงที่พร่างพราวบนราวฟ้า
และทุกดวงที่ดับแสงตกลงมา
ฉันอยากรู้ว่าบนฟ้าเป็นอย่างไร?

ในหมู่ดาวบนฟ้ามากกว่ามาก
เธอเองจะเคยอยากร้องไห้ไหม?
แม้บนฟ้าจะมีดาวอยู่มากมาย
จะมีไหมที่เธอ “เดียวดาย” — ท่ามกลาง

เวลาเธอกระพริบระยิบระยับ
แต่บางคราวคล้ายใกล้ดับลับจากฟ้า
หรือเพราะเธอกำลังสะอื้นกลางนภา
และเหว่ว้าอยู่ลำพังอย่างผู้เดียว

นี่คือจดหมายถึงดวงดาว
ฉันเอง — ไม่อยากให้เธอเศร้าไปกว่านี้
นั่งมองดาวพราวน้ำตาบ้าสิ้นดี
หรือน้ำตาที่เห็นนี่ของ — ฉันเอง?

นี่คือจดหมายถึงดวงดาว
นิ่งเสียเถิดนิ่งนะเจ้า…ดาวดวงเก่ง
จะร้องเพลงปลอบดวงดาวและตัวเอง
จะรักเอง — ร้องเอง — ทุกเพลงดาว

น้องอุ้ย