เคยฝัน… ถึงเสรีภาพ… บ้างไหม…
ต่างคนต่าง เดินทาง ตามความฝัน
เสรีภาพ ที่จะคิด แตกต่างกัน
เสรีภาพ ที่จะฝัน ตามหัวใจ…

คงไม่มี… เสรีภาพ… ตามที่ฝัน…
ตราบใดยัง ปิดกั้น ไม่ให้คิด
เสรีภาพ ที่ฉันมี คือสิ่งผิด
เมื่อไม่คิด ไม่เชื่อ เหมือนใครเขา…

เสรีภาพ… มิใช่หรือ… ที่เราสู้…
เพื่อไปสู่ ความรู้ ตามที่ฝัน
เราต่างมี เสรีภาพ เท่าเทียมกัน
เราจะฝัน เราจะสู้ สู่เสรี

Free as Freedom (not just free beer)

เรวัตร บูรณธนิต