รักเอย… ใครก่อ… เจ้าเกิด
เจ้าเกิด… เพื่อใคร… รู้ไหม
รู้ไหม… เจ้าเกิด… ทำไม
ทำไม… เจ้าจึง… งดงาม

งดงาม… ดั่งแสง… สีทอง
สีทอง… เรืองรอง… ความหวัง
ความหวัง… สรรสร้าง… กำลัง
กำลัง… เพื่อวัน… ต่อไป

ต่อไป… ใครรู้… ใดเกิด
ใดเกิด… ยากนัก… บอกได้
บอกได้… ทำดี… เพียรไป
เพียรไป… สักวัน… คงดี

คงดี… จักเรา… ก่อรัก
ก่อรัก… เพื่อสาน… เติมฝัน
เติมฝัน… โลกใหม่… ของเรา
ของเรา… หมั่นเพียร… ดูแล

ดูแล… วันนี้… ไม่สาย
ไม่สาย… เริ่มต้น… รักษา
รักษา… ต้นรัก… เกิดมา
เกิดมา… เพื่อเรา… รักเอย

พิราบขาว