ตราบใด ฟ้ามืด มัวหมอง
ไร้ดาว ส่องแสง สว่างไสว
เหว่ว้า ครอบคลุม แห่งไป
อดทน เข้าไว้ รอคอย

ความเหงา เศร้าใจ เก็บไว้
สุริยา ไม่นาน ทอแสง
ทางสว่าง ชัดแจ้ง เปลี่ยนแปลง
รวบรวม เรี่ยวแรง ลุกยืน

อย่าคิด โลกนี้ เลวร้าย
แม้นฝน พายุซัด เหน็บหนาว
ที่พึ่ง พิงพัก มากมาย
พักกาย พักใจ ชั่วคราว

ฝนหยุด สิ้นสุด ทุกข์สิ้น
ความงาม หลังฝน สวยหวาน
รุ้งงาม พาดผ่าน ฟ้าคราม
เดินตาม ความฝัน ต่อไป

พิราบขาว