ผลักประตู ด้วยแรงแผ่วเบา
ถึงกระนั้น…
กลิ่นเหม็นเน่าก็มิได้บรรเทาลง
กองซากศพกราดเกลื่อน
ทับถม ซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่า
เหมือนจะไม่มีจุดจบสิ้น
..
..
กวาดสายตามองหา ใบไม้ สักใบก็หามีไม่
พันธมิตรแห่งความตายซาก
ไม่เหลือพื้นที่ให้ ความหวัง ได้จับจอง
..
..
ลำพัง
ฉันหาทางเอาตัวรอดจากที่นั้น
วันต่อวัน วินาทีต่อวินาที

อรรณพ นิพิทเมธาวี
10 เมษายน 2560 @Happy Moon Home