แค่เศษฝัน ผุกร่อนคลอนชีวิต
แค่เศษมิตร คราบมารฝั่งคลั่งคาถา
แค่เศษคิด อุดมการณ์เพียงวาจา
แค่เศษซาก สูบวิญญาเพื่อหากิน

อรรณพ นิพิทเมธาวี