Photo by Annop Nipitmetawee

ตาเธอมอง…ขึ้นฟ้า
หากใบหน้า…ก้มลงดิน
ละอาย…แม้คุณค่าในตัวเอง

ความใฝ่ฝัน…อันสูงส่ง
หากแต่ความเป็นจริง…ต่ำต้อย
ผู้ใหญ่…ชอบออกแบบความฝันให้เด็ก

อรรณพ นิพิทเมธาวี